Πολωσιμετρία

polarimetry

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής φιλοξενεί ένα κέντρο παγκόσμιας κλάσης για τις πολωσιμετρικές μελέτες σημειακών πηγών σε οπτικά μήκη κύματος, με πρωτοποριακά καινοτόμα όργανα, διεθνείς συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες στον τομέα κατασκευής αστρονομικών οργάνων, παρατηρήσεων και θεωρίας και μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών εξωγαλαξιακών πιδάκων, του διαστρικoύ μέσου, διπλών συστημάτων, παροδικών πηγών, και της μελέτης και αφαίρεσης των προσμίξεων στις καταγραφές της πόλωσης του κοσμικού μικροκυματικού υποβάθρου. Τα τρέχοντα πειράματα οπτοπολωσιμετρικών μετρήσεων που εκτελούνται στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα περιλαμβάνουν τα PASIPHAE, RoboPol και CIRCE / PHAESTOS.

Η συνεργασία μας με συναδέλφους στο Institute of Astronomy του Cambridge University υποστηρίζεται και από το The Gianna Angelopoulos Programme for Science Technology and Innovation (GAPSTI) και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα του "Impact for Greece".

Πρόσφατες ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  • Panopoulou, G.V., Tassis, K. Skalidis, R. et al. "Demonstration of Magnetic Field Tomography with Starlight Polarization toward a Diffuse Sightline of the ISM” 2019, ApJ, 872, 56
  • Tassis, K., Ramaprakash, A.N., Readhead, A.C.S et al. "PASIPHAE: A high-Galactic-latitude, high-accuracy optopolarimetric survey” 2018, arXiv:1810.05652
  • Blinov D., Kiehlmann, S., Pavlidou V. Papadakis I. et al. “RoboPol: AGN polarimetric monitoring data” 2021, MNRAS, 501, 3715