Θέσεις Εργασίας

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές  στο Ινστιτούτο μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητές τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Όπως είναι ευρέως γνωστό το ΙΤΕ κατατάσσεται συστηματικά ως το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας, και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής υπάρχει ισχυρή παράδοση επιστημονικής αριστείας και μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στην προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους. Όλες οι συμβάσεις των ερευνητών συνοδεύονται από τις τυπικές εργοδοτικές ασφαλιστικές παροχές της χώρας.

Επερχόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships, με επόμενη προθεσμία υποβολής για μεταδιδάκτορες την 11 Σεπτεμβρίου 2024 καθώς και τα ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants και ERC Advanced Grants, με αναμενόμενες προθεσμίες υποβολής προτάσεων την 24 Οκτωβρίου 2023, 12 Δεκεμβρίου  2023 και 29 Αυγούστου 2024 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, προσκαλούμε φοιτητές σε όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό) που επιθυμούν έχουν το Ινστιτούτο Αστροφυσικής ως φορέα μιας επίσημης πρακτικής άσκησης ή απλά ένα προορισμό για μια σύντομη επιστημονική επίσκεψη. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα "Πεδία Έρευνας" όπου παρουσιάζονται τα θέματα που απασχολούν τους ερευνητές μας, καθώς και στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα, την κύρια ερευνητική μας υποδομή. Ο πλήρης κατάλογος των φοιτητών που έχουν απολαύσει μια επιστημονικά δημιουργική καθώς και κοινωνικά ευχάριστη πρακτική ασκήση/επίσκεψη στην Κρήτη είναι διαθέσιμος εδώ.

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

 • Μία θέση (1) Υπεύθυνου Διάχυσης Αστρονομίας στο ΠΔΕ00555 [PDF file] - Προθεσμία 29η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)

 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο ΠΔΕ00556 [PDF file] - Προθεσμία 8η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)

 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο ΠΔΕ00555 [PDF file] - Προθεσμία 5η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)

 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο ΠΔΕ00555 [PDF file] - Προθεσμία 5η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο ΠΔΕ00555 [PDF file] - Προθεσμία 5η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο MMMonsters [PDF file] - Προθεσμία 5η Μαΐου 2024 - (Application form - MS Word file)
 • Πολλαπλές θέσεις διδακτορικών φοιτητών σχετιζόμενες με το ERC Starting Grant MMMonsters  - Προθεσμία 15η Μαΐου 2024 [αρχείο PDF]
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 1η Μαΐου 2024
 • Θέση για έναν Ερευνητή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική". Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 24 Απριλίου 2024.
 • Πολλαπλές θέσεις μεταδιδακτόρων σχετιζόμενες με το ERC Starting Grant MMMonsters  - Προθεσμία 15 Δεκεμβρίου 2023 [αρχείο PDF]

Παλαιές Ανακοινώσεις

 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο SMILE [PDF file] - Προθεσμία 20η Απριλίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο SMILE [PDF file] - Προθεσμία 20η Απριλίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 19η Απριλίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 19η Απριλίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Software Engineer στο έργο ARGOS - CDS [PDF file] - Προθεσμία 29η Μαρτίου 2024 - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Θέσεις διδακτορικών φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών οι οποίες σχετίζονται με  την έδρα σε  "Αστρο-πληροφορική" του Dr. Jean-Luc Starck, σε : a) Radio Weak Lensing, b) Weak Lensing & High Order Statistics 
 • Μία θέση (1) Τεχνικού Προσωπικού στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 2η Φεβρουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 1η Φεβρουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 1η Φεβρουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο BOOTES [PDF file] - Προθεσμία 1η Φεβρουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 4η Ιανουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 4η Ιανουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο SMILE [PDF file] - Προθεσμία 4η Ιανουαρίου 2024 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 22η Δεκεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο ARGOS - CDS [PDF file] - Προθεσμία 1η Δεκεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Software Engineer στο έργο ARGOS - CDS [PDF file] - Προθεσμία 27η Νοεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 3η Δεκεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο CYGNUS+ (ΠΑΡ00860 [PDF file] - Προθεσμία 27η Νοεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο SMILE [PDF file] - Προθεσμία 3η Δεκεμβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file) 
 • Μία θέση (1) προπτυχιακού φοιτητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 3η Οκτωβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 3η Οκτωβρίου 2023 - (Application form - MS Word file)  - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή στο έργο SFERICSS [PDF file] - Προθεσμία 7η Οκτωβρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Τεχνικού Προσωπικού στο έργο Scylight - ESA [PDF file] - Προθεσμία 31η Αυγούστου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Υποψήφιου Διδάκτορα στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 25η Αυγούστου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) μεταπτυχιακού φοιτητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 25η Αυγούστου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) προπτυχιακού φοιτητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 25η Αυγούστου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) μεταδιδακτορικού ερευνητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 4η Ιουλίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) Τεχνικού Προσωπικού στο έργο Scylight - ESA [PDF file] - Προθεσμία 1η Ιουλίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) προπτυχιακού φοιτητή στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 30η Ιουνίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Θέση για έναν Ερευνητή Β' βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο "Παρατηρησιακή Αστροφυσική". Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 24 Μαρτίου 2023.
 • Μία θέση (1) Project Manager στο έργο ARGOS - CDS [PDF file] - Προθεσμία 2η Απριλίου 2023 - (Application form - MS Word file) Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Δύο θέσεις (2) φοιτητών MSc στο έργο EPICS του ΕΛΙΔΕΚ [PDF file] - Προθεσμία 1η Απριλίου 2023 - (Application form - MS Word file) Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Δύο θέσεις (2) φοιτητών MSc στο έργο ARGOS - CDS [PDF file] - Προθεσμία 1η Απριλίου 2023 - (Application form - MS Word file) Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) φοιτητή PhD στο έργο PASIPHAE [PDF file] - Προθεσμία 1η Μαρτίου 2023 - (Application form - MS Word file) Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση (1) φοιτητή PhD στο έργο ΠΔΕ00556 [PDF file] - Προθεσμία 1η Μαρτίου 2023 - (Application form - MS Word file) Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μια (1) θέση για φοιτητή PhD - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 31 Ιανουαρίου 2023 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Δύο (2) θέσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών και δύο (2) θέσεις διδακτορικών φοιτητών στα πλαίσια του ERC "SMILE: Search for milli-lenses to discriminate between dark matter models" θα ανακοινωθούν σύντομα. Περισσότερες πληροφορίες στο [αρχείο PDF]
 • Μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 31 Δεκεμβρίου 2022 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 30 Δεκεμβρίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μια (1) θέση για φοιτητή PhD - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 1 Ιανουαρίου 2023 - (Application form - MS Word file)
 • Μια (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 31 Δεκεμβρίου 2022 - (Application form - MS Word file)
 • Μια (1) θέση για φοιτητή PhD - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 1 Δεκεμβρίου 2022 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 01 Νοεμβρίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 01 Νοεμβρίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μια (1)  θέση για φοιτητή PhD - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 11 Οκτωβρίου 2022 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (PDF file)
 • Μια (1)  θέση για φοιτητή PhD - [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου 2022 - (Application form - MS Word file) - Αποτέλεσμα - (Αρχείο PDF)
 • Θέση του Διευθυντή του ΙΑ [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 30 Σεπτεμβρίου 2022
 • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 4 Σεπτεμβρίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα - (Αρχείο PDF)
 • Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 22 Αυγούστου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 02 Ιουνίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση Τεχνικού Προσωπικού [PDF file] - Προθεσμία 1 Φεβρουαρίου 2022 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word  - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση Software engineer / Data analyst [PDF file] - Προθεσμία 30 Νοεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση υπευθύνου για τη "Διάχυση Αστρονομίας"  [PDF file] - Προθεσμία 30 Νοεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 01 Νοεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - (Αποτέλεσμα Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για προπτυχιακό φοιτητή [PDF file ] - Προθεσμία 29 Σεπτεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 7 Ιουλίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση Τεχνικού Προσωπικού [PDF file] - Προθεσμία 7 Ιουλίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 20 Μαϊου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 08 Μαϊου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 7 Φεβρουαρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 7 Φεβρουαρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Δύο θέσεις για φοιτητές MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 23 Δεκ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 2 Δεκεμβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Μία θέση Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων [PDF file] - Προθεσμία 21 Οκτωβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα εντεταλμένο ερευνητή (Ερευνητή Γ'). Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 25 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 15 Σεπτεμβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 23 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 9 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 31 Ιουλίου 2020 
 • Θέσεις για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές αστροφυσικής. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] και αίτηση [αρχείο PDF] - Προθεσμία 10 Ιουλίου 2020
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 26 Μαρ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 29 Φεβ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Δύο θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 21 Φεβ. 2020  (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)- Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα διοικητικό  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 28 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 19 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 5 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)