Θέσεις Εργασίας

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές  στο Ινστιτούτο μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορύσαν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητές τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες για το προσωπικό μας και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Ινστιτούτου βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Στο Ινστιτούτο υπάρχει ισχυρή παράδοση επιστημονικής αριστείας και μπορούμε να βοηθήσουμ ουσιαστικά στην προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους.

Επερχόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμάτων  Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships, με προθεσμία υποβολής την 14η Σεπτεμβρίου 2016 καθώς και το ERC Starting Grants, με με προθεσμία υποβολής την 16η Οκτωβρίου 2019

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

  • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 5 Νοε. 2019