Θέσεις Εργασίας

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές  στο Ινστιτούτο μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητές τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Όπως είναι ευρέως γνωστό το ΙΤΕ κατατάσσεται συστηματικά ως το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας, και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής υπάρχει ισχυρή παράδοση επιστημονικής αριστείας και μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στην προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους.

Επερχόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships, με επόμενη προθεσμία υποβολής το  Σεπτέμβριο του 2020 καθώς και τα ERC Consolidator Grants, με με προθεσμία υποβολής την 4η Φεβρουαρίου 2020.

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

  • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 29 Φεβ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
  • Δύο θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 21 Φεβ. 2020  (Αίτηση υποψηφιότητας - MS Word file)

Παλαιές Ανακοινώσεις

  • Μία θέση για ένα διοικητικό  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 28 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
  • Μία θέση για φοιτητή PhD  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 19 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
  • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 5 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)