Θέσεις Εργασίας

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές  στο Ινστιτούτο μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητές τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Όπως είναι ευρέως γνωστό το ΙΤΕ κατατάσσεται συστηματικά ως το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας, και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής υπάρχει ισχυρή παράδοση επιστημονικής αριστείας και μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στην προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους.

Επερχόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships, με επόμενη προθεσμία υποβολής το Σεπτέμβριο 2021 καθώς και τα ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants και ERC Advanced Grants, με αναμενόμενες προθεσμίες υποβολής προτάσεων την 9η Μαρτιου 2021, 9η Απριλίου 2021 και 31 Αυγούστου 2021 αντίστοιχα.

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

 • Καμία

Παλαιές Ανακοινώσεις

 • Μία θέση Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων [PDF file] - Προθεσμία 21 Οκτωβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word )
 • Θέση για ένα εντεταλμένο ερευνητή (Ερευνητή Γ'). Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 25 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 15 Σεπτεμβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word ) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 23 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word )
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 9 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word )
 • Θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 31 Ιουλίου 2020 
 • Θέσεις για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές αστροφυσικής. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] και αίτηση [αρχείο PDF] - Προθεσμία 10 Ιουλίου 2020
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 26 Μαρ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF))
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 29 Φεβ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Δύο θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 21 Φεβ. 2020  (Αίτηση υποψηφιότητας - MS Word file)- Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα διοικητικό  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 28 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 19 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 5 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)