Θέσεις Εργασίας

Προσκαλούμε υποψήφιους ερευνητές  στο Ινστιτούτο μας ως πιθανό χώρο όπου θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητές τους στα πλαίσια προσωπικών υποτροφιών. Όπως είναι ευρέως γνωστό το ΙΤΕ κατατάσσεται συστηματικά ως το καλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας, και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής υπάρχει ισχυρή παράδοση επιστημονικής αριστείας και μπορούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά στην προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων από ενδιαφερόμενους.

Επερχόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης προσωπικής έρευνας μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν τις Marie Curie Individual Fellowships, με επόμενη προθεσμία υποβολής να αναμένεται το Σεπτέμβριο 2022 καθώς και τα ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants και ERC Advanced Grants, με αναμενόμενες προθεσμίες υποβολής προτάσεων την 13 Ιανουαρίου 2022, Μάρτιο  2022 και  Αύγουστου 2022 αντίστοιχα.

Τρέχουσες Ανακοινώσεις

 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 01 Νοεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)

Παλαιές Ανακοινώσεις

 • Μία θέση για προπτυχιακό φοιτητή [PDF file ] - Προθεσμία 29 Σεπτεμβρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 7 Ιουλίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση Τεχνικού Προσωπικού [PDF file] - Προθεσμία 7 Ιουλίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 20 Μαϊου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 08 Μαϊου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 7 Φεβρουαρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 7 Φεβρουαρίου 2021 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Δύο θέσεις για φοιτητές MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 23 Δεκ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 2 Δεκεμβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Μία θέση Διαχειριστή Συστημάτων και Δικτύων [PDF file] - Προθεσμία 21 Οκτωβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Θέση για ένα εντεταλμένο ερευνητή (Ερευνητή Γ'). Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 25 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 15 Σεπτεμβρίου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD [PDF file ] - Προθεσμία 23 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] - Προθεσμία 9 Αυγούστου 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)
 • Θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 31 Ιουλίου 2020 
 • Θέσεις για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές αστροφυσικής. Γενικές πληροφορίες [αρχείο PDF] και αίτηση [αρχείο PDF] - Προθεσμία 10 Ιουλίου 2020
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 26 Μαρ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 29 Φεβ. 2020 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Δύο θέσεις για φοιτητές PhD [PDF file ] - Προθεσμία 21 Φεβ. 2020  (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word)- Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για ένα διοικητικό  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 28 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή PhD  [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 19 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)
 • Μία θέση για φοιτητή MSc [Αρχείο PDF] - Προθεσμία 5 Νοε. 2019 (Αίτηση υποψηφιότητας - Αρχείο MS Word) - Αποτέλεσμα (Αρχείο PDF)