Πεδία Έρευνας

research field demo image

Γαλαξίες

Οι γαλαξίες είναι οι περιοχές του σύμπαντος όπου τα αστέρια γεννιούνται, ζουν, και πεθαίνουν. Η μορφή και τα «χρώματα» των γαλαξιών, δηλαδή η ακτινοβολία τους στα διάφορα μήκη κύματος, παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία η οποία σε γενικές γραμμές σχετίζεται με τη δημιουργία και εξέλιξή τους. Επομένως η μελέτη των γαλαξιών μας δίνει πληροφορίες για το…

research field demo image

Διπλά συστήματα εκπομπής ακτίνων Χ

Τα διπλά συστήματα εκπομπής ακτίνων Χ είναι αστρικά συστήματα που αποτελούνται από ένα άστρο και ένα αστρικό υπόλειμμα (π.χ. μελανή οπή, αστέρα νετρονίων, ή λευκός νάνος). Όταν υλικό από το άστρο (ή δότης) πέφτει πάνω στο αστρικό υπόλειμμα (ή συμπαγές αντικείμενο) θερμαίνεται σε θερμοκρασίες μερικών εκατομμυρίων βαθμών και…

photo agn

Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες

Στις κεντρικές περιοχές (στον “πυρήνα”) ορισμένων γαλαξιών παρατηρούνται φαινόμενα που δεν μπορούν να εξηγηθούν με τις συνηθισμένες αστρικές διεργασίες. Αυτές τις περιοχές ονομάζουμε “ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες” (ΕΓΠ). Σήμερα πιστεύουμε ότι στα κέντρα όλων των γαλαξιών (ακόμα και του δικού μας) υπάρχουν μελανές οπές που είναι…

image for Extrasolar Planetary Systems

Πλανητικά συστήματα σε άλλα αστέρια

Αρκετές χιλιάδες πλανητικά συστήματα γύρω από αστέρια έχουν ανακαλυφθεί και μελετηθεί λεπτομερώς. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει πολλά στάδια όπως το στάδιο σχηματισμού τους ως δίσκοι σκόνης γύρω από αστέρια, τη δυναμική εξέλιξη, τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιράς τους, την κατανομή τους ως συνάρτηση διαφόρων φυσικών παραμέτρων, αλλά και θέματα…

research field demo image

Πολωσιμετρία

The Crete Astrophysics Group hosts a world-class center for polarimetric studies of point sources in the optical, featuring cutting-edge, innovative instruments, international collaborations with world-leading groups in Instrumenation, Observations, and Theory, and a wide variety of applications, including studies of extragalactic jets, the…

research field demo image

Υπολείμματα Υπερκαινοφανών

Τα Υπολείμματα Υπερκαινοφανών είναι το τελικό σημείο της εξέλιξης των αστέρων. Η μελέτη τους μας δίνει πληροφορίες για τα τελευταία στάδια της αστρικής εξέλιξης, την πυρηνοσύνθεση, τη φυσική των κρουστικών κυμάτων, καθώς και τις ιδότητες της μεσοαστρικής ύλης.

Η ομάδα μας δραστηριοποιείται στη μελέτη…