Επισκέπτες

Davies Roger
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Κυλάφης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Oxford University, Ηνωμένο Βασίλειο
Γραφείο : 201 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30 2810 394202
Silk Joseph
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Institut d'Astrophysique de Paris, Γαλλία
Γραφείο : 201 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30 2810 39-4202
Χατζόπουλος Μάνος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Αντωνίαδης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Louisiana State University, ΗΠΑ
Shiber Sagiv
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Αντωνιάδης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Louisiana State University, ΗΠΑ
Γραφείο : 230α κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394265
Wagle Gururaj
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Αντωνιάδης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Louisiana State University, ΗΠΑ
Γραφείο : 235β κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4231
Starck Jean-Luc
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : CEA/Saclay (Γαλλία)
Weinstein Amanda
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Παυλίδου
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Iowa State University, ΗΠΑ
Μαστιχιάδης Απόστολος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Κυλάφης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Επισκέπτες Φοιτητές

Χατζηαντωνίου Γιώργος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Τάσσης
Πανεπιστήμιο / Ινστιτούτο : École Polytechnique, Γαλλία
Ερευνητικό θέμα : Magnetohydrodynamic simulations of the collapse of molecular clouds cores
Γραφείο : 235β κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4231

Παλαιοί Επισκέπτες Φοιτητές

Siddharth Maharana
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics, Ινδία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Ερευνητικό θέμα : PASIPHAE
Fuentealba Melissa
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Chile, Χιλή
Φιλοξενήθηκε από : Diaz Santos
Ερευνητικό θέμα : ALMA [CII] observations of a quasar merger at z~5
Δρούτσα Δανάη Μαρία
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Γερμανική Σχολή Αθηνών
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : Πρακτική άσκηση σε θέματα αστροφυσικής
Martin Lee R.
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Leicester, Ηνωμένο Βασίλειο
Φιλοξενήθηκε από : Diaz Santos
Ερευνητικό θέμα : CO excitation studies of hot dust-obscured galaxies
Dey Subhrata
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Jagiellonian University (Πολωνία)
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : SED modeling of LIRGs
Αθανασιάδης Τηλέμαχος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy (Γερμανία)
Φιλοξενήθηκε από : Αντωνιάδης
Sternberg Jean
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : École Normale Supérieure (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Ερευνητικό θέμα : An assessment of interstellar magnetic field strength estimation methods
Jormanainen Jenni
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Turku (Φινλανδία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Μελέτη της περιστροφής της πολωμένης ακτινοβολίας από blazar με παρατηρήσεις σε πολλαπλά μήκη κύματος
Constantinou Jade
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Albayati Arianna
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Matthews Mary Helen
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Outmani Sabrina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Λίτσα Αλίκη
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Παν. Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) - Προπτυχιακή φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Study of Ultra High Energy Cosmic Ray sources located between the GZK and Very High Energy gamma ray horizons
Diaconescu Patricia
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Mahes Ishwar
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Imrith Shailee Varsha
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Wai Fun Lam Kristine
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Κρικέλη Μαρία
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Using secondary gamma rays as a proxy for tracing sources of ultra-high-energy cosmic rays
He Monica
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Caltech (ΗΠΑ) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Ερευνητικό θέμα : Η νηματοειδής δομή των μεσοαστρικών νεφών
Kruk Sandor-Iozsef
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακός
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB
Κασκαβέλης Κώστας
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Kings College, Univ. of London (Αγγλία) - Μεταπτυχιακός φοιτητής
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση οπτικών δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Gafton Emmanuel
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Bremen (Γερμανία) - Προπτυχιακός
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Sargsyan Lusine
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Byurakan Astrophysical Obs. (Αρμενία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : Υπέρυθρη φασματοσκοπία γαλαξιών με το τηλεσκόπιο Spitzer
Ocana Flaquer Breezy
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : IRAM (Ισπανία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις ραδιογαλαξιών στο υπέρυθρο με το τηλεσκόπιο Spitzer

Παλαιοί Επισκέπτες

Belloni Tomaso
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : INAF - Osservatorio Astronomico di Brera, Ιταλία
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Schürmann Christoph
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Bonn, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Αντωνιάδης
Πετράκη Κάλλια
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Sorbonne University (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Κωνσταντίνος Κοβλακάς
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Γενεύης (Ελβετία)
Φιλοξενήθηκε από : Ζέζας
Blay Pere
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Valencian International University (Ισπανία)
Φιλοξενήθηκε από : Reig
de Zeeuw Tim
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Leiden University, Ολλανδία
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
van Dishoeck Ewine
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Leiden University, Ολλανδία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Vigna Gomez Alejandro
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Copenhagen (Δανία)
Φιλοξενήθηκε από : Αντωνιάδης
Paollilo Maurizio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Napoli (Ιταλία)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Strigachev Anton
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Bulgarian Academy of Sciences (Βουλγαρία)
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Zdziarski Andrzej
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Πολωνία)
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Filimonova Anastasiia
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Nikhef (Ολλανδία)
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Popovic Luka
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Belgrade Astronomical Observatory (Σερβία)
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Vigna Gomez Alejandro
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Copenhagen (Δανία)
Φιλοξενήθηκε από : Αντωνιάδης
Elbaz David
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : CEA/Saclay (France)
Φιλοξενήθηκε από : Diaz Santos
Starck Jean-Luc
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : CEA/Saclay (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Πετράκη Κάλλια
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Sorbonne University (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Κοβλακάς Κωνσταντίνος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Γενεύης (Ελβετία)
Φιλοξενήθηκε από : Ζέζας
Λιοδάκης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Turku (Φιλανδία)
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Spruit Hendrik
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Astrophysics (Γερμανία)
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Zhang Wenda
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Τσεχία)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Zdziarski Andrzej
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Πολωνία)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Combes Françoise
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Observatoire de Paris & College de France (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Elbaz David
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : AIM, CEA Saclay, France
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ζουγανέλης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : ESA, Ισπανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Casadio Carolina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Blinov
Guillet Vincent
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Paris-Sud, Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Βλαχάκης Νεκτάριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Παν. Αθηνών, Ελλάδα
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Truemper Joachim
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Sunyaev Rashid
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Astrophysics, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Casadio Carolina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Blinov
Paolillo Maurizio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Naples Federico II (Italy)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Spyromilio Jason
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : European Southern Observatory, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Helou George
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : IPAC/Caltech, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Caselli Paola
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Readhead Anthony
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Caltech, USA
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Pe'er Asaf
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Bar Ilan University, Israel
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Jormanainen Jenni
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Turku, Finland
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Zinnecker Hans
Διάρκεια Επίσκεψης :
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Astrophysical Institute of Potsdam, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Πουρτσίδου Άλκηστη
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary, Univ. of London, UK
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ensslin Torsten
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPA, Garching, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Αντωνιάδης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPIfR, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Starck Jean-Luc
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : CEA/Saclay, Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Χατζόπουλος Μάνος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Louisiana State Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Μουσχοβίας Τηλέμαχος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Illinois Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Πετράκη Κάλλια
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : LPTHE, Sorbonne Univ., Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Γιαννίος Δημήτριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Purdue Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης