Επισκέπτες

Παλαιοί Επισκέπτες Φοιτητές

Jormanainen Jenni
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Turku (Φινλανδία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Μελέτη της περιστροφής της πολωμένης ακτινοβολίας από blazar με παρατηρήσεις σε πολλαπλά μήκη κύματος
Albayati Arianna
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Constantinou Jade
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Outmani Sabrina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Matthews Mary Helen
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Λίτσα Αλίκη
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Παν. Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) - Προπτυχιακή φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Study of Ultra High Energy Cosmic Ray sources located between the GZK and Very High Energy gamma ray horizons
Diaconescu Patricia
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Mahes Ishwar
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Wai Fun Lam Kristine
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Imrith Shailee Varsha
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Κρικέλη Μαρία
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Τμήμα Φυσικής, Παν. Θεσσαλονίκης
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Ερευνητικό θέμα : Using secondary gamma rays as a proxy for tracing sources of ultra-high-energy cosmic rays
He Monica
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Caltech (ΗΠΑ) - Προπτυχιακή
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Ερευνητικό θέμα : Η νηματοειδής δομή των μεσοαστρικών νεφών
Kruk Sandor-Iozsef
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary Univ. of London (Αγγλία) - Προπτυχιακός
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση δεδομένων σε HMXB
Κασκαβέλης Κώστας
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Kings College, Univ. of London (Αγγλία) - Μεταπτυχιακός φοιτητής
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις και ανάλυση οπτικών δεδομένων από το Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Gafton Emmanuel
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Bremen (Γερμανία) - Προπτυχιακός
Φιλοξενήθηκε από : Reig
Ερευνητικό θέμα : Εκπαίδευση σε οπτικές παρατηρήσεις στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα
Sargsyan Lusine
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Byurakan Astrophysical Obs. (Αρμενία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : Υπέρυθρη φασματοσκοπία γαλαξιών με το τηλεσκόπιο Spitzer
Ocana Flaquer Breezy
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : IRAM (Ισπανία) - Διδακτορική φοιτήτρια
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ερευνητικό θέμα : Παρατηρήσεις ραδιογαλαξιών στο υπέρυθρο με το τηλεσκόπιο Spitzer

Παλαιοί Επισκέπτες

Spruit Hendrik
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Astrophysics (Γερμανία)
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Zhang Wenda
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences (Τσεχία)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Zdziarski Andrzej
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Πολωνία)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Combes Françoise
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Observatoire de Paris & College de France (Γαλλία)
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Elbaz David
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : AIM, CEA Saclay, France
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ζουγανέλης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : ESA, Ισπανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Casadio Carolina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Blinov
Guillet Vincent
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Paris-Sud, Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Βλαχάκης Νεκτάριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Παν. Αθηνών, Ελλάδα
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Sunyaev Rashid
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Astrophysics, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Truemper Joachim
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Paolillo Maurizio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : University of Naples Federico II (Italy)
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Casadio Carolina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Blinov
Caselli Paola
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Spyromilio Jason
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : European Southern Observatory, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Helou George
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : IPAC/Caltech, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Readhead Anthony
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Caltech, USA
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Pe'er Asaf
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Bar Ilan University, Israel
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Jormanainen Jenni
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Turku, Finland
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Zinnecker Hans
Διάρκεια Επίσκεψης :
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Astrophysical Institute of Potsdam, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Πουρτσίδου Άλκηστη
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary, Univ. of London, UK
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Ensslin Torsten
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPA, Garching, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Αντωνιάδης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPIfR, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Starck Jean-Luc
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : CEA/Saclay, Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Χατζόπουλος Μάνος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Louisiana State Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Μουσχοβίας Τηλέμαχος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Illinois Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Πετράκη Κάλλια
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : LPTHE, Sorbonne Univ., Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Γιαννίος Δημήτριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Purdue Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης