Επισκέπτες

Elbaz David
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : AIM, CEA Saclay, France
Γραφείο : 229γ Κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394233
Jormanainen Jenni
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Παυλίδου
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Univ. of Turku, Finland
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394236
Guillet Vincent
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Τάσσης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Univ. Paris-Sud, Γαλλία
Γραφείο : 229γ κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394233
Βλαχάκης Νεκτάριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Παπαδάκης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Παν. Αθηνών, Ελλάδα
Γραφείο : 210 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394212
Casadio Carolina
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Blinov
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Max Planck Institute for Radio Astronomy, Germany
Γραφείο : 236, Κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394245
Paolillo Maurizio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Παπαδάκης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : University of Naples Federico II (Italy)
Γραφείο : 230β Κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394265
Sunyaev Rashid
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Max Planck Institute for Astrophysics, Γερμανία
Γραφείο : 227 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394259
Truemper Joachim
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Κυλάφης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Germany
Γραφείο : 229γ κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394212
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Φιλοξενείται από : Χαρμανδάρης
Πανεπιστήμιο/Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Γραφείο : 210 κτίριο Φυσικής     Τηλέφωνο : +30-2810-394212

Πρώην Επισκέπτες

Spyromilio Jason
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : European Southern Observatory, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Helou George
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : IPAC/Caltech, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Caselli Paola
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPI for Extraterrestrial Physics, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Readhead Anthony
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Caltech, USA
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου
Pe'er Asaf
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Bar Ilan University, Israel
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Πουρτσίδου Άλκηστη
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Queen Mary, Univ. of London, UK
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Zinnecker Hans
Διάρκεια Επίσκεψης :
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Astrophysical Institute of Potsdam, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Ensslin Torsten
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPA, Garching, Germany
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Αντωνιάδης Ιωάννης
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : MPIfR, Γερμανία
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Starck Jean-Luc
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : CEA/Saclay, Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Diaz-Santos Tanio
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. Diego Portales, Chile
Φιλοξενήθηκε από : Χαρμανδάρης
Γιαννίος Δημήτριος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Purdue Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Κυλάφης
Χατζόπουλος Μάνος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Louisiana State Univ., ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Παπαδάκης
Μουσχοβίας Τηλέμαχος
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : Univ. of Illinois Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Φιλοξενήθηκε από : Τάσσης
Πετράκη Κάλλια
Διάρκεια Επίσκεψης : -
Πανεπιστήμιο / Ίδρυμα : LPTHE, Sorbonne Univ., Γαλλία
Φιλοξενήθηκε από : Παυλίδου