Ετήσιες Αναφορές

"report2022"Μια λεπτομερής ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Αστροφυσικής παρουσιάζεται (στα αγγλικά) στις ετήσιες αναφορές του:

  • Ετήσια Αναφορά για το 2019 & 2020 [αρχείο PDF]
  • Ετήσια Αναφορά για το 2021 [αρχείο PDF]
  • Ετήσια Αναφορά για το 2022 [αρχείο PDF]
  • Ετήσια Αναφορά για το 2023 [αρχείο PDF]

Οι δραστηριότητες και η επιτυχημένη πορεία της Ομάδας Αστροφυσικής Κρήτης, η οποία λειτουργούσε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και η οποία οδήγησε στην ίδρυση του ΙΑ-ΙΤΕ το 2018, είναι διαθέσιμες για τα έτη 2004 έως 2018 εδώ.