Φοιτητές

Διδακτορικοί Φοιτητές   
(18)

Álvarez-Ortega Diego
Επιβλέπων : Casadio
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : dalvarez@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Fernández Aranda Román
Επιβλέπων : Diaz Santos
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : rfernandez@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4256
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Kumar Avinash
Επιβλέπων : Casadio
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : akumar@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232 κτίριο Φυσικής
Lahiri Arnab
Επιβλέπων : Diaz Santos, Starck
Περίοδος : 2023 - σήμερα
Lofaro Cristina Maria
Επιβλέπων : Diaz Santos
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : clofaro@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4225
Γραφείο : 229, κτίριο Φυσικής
Βαϊκούση Ευαγγελία
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : evaikousi@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4167
Γραφείο : 107β κτίριο Φυσικής
Δαούτης Χαράλαμπος
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : cdaoutis@physics.uoc.gr
Κορκίδης Γεώργιος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : gkorkidis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4232
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κυπριωτάκης Ιωάννης
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2017 - σήμερα
E-mail : ikypriot@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4233
Γραφείο : 233, κτίριο Φυσικής
Κυρίτσης Ηλίας
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : ekyritsis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4256
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κωνσταντίνου Άννα
Επιβλέπων : Ντορμούση, Τάσσης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : akonstantinou@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Μανδαράκας Νικόλαος
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : nmandarakas@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Παπαδάκη Κατερίνα
Επιβλέπων : Τζαγκαράκης, Τάσσης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : apapadaki@ics.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4244
Γραφείο : 235 κτίριο Φυσικής
Παπουτσής Μάριος
Επιβλέπων : Papadakis
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : mpapoutsis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232 κτίριο Φυσικής
Ρωμανόπουλος Στυλιανός
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : sromanop@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4262
Γραφείο : 229, κτίριο Φυσικής
Τερσένοβ Ανδρέας
Επιβλέπων : Παυλίδου, Starck
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : atersenov@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4166
Γραφείο : 108β κτίριο Φυσικής
Τσούρος Αλέξανδρος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : tsouros@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4232
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Χανλαρίδης Σάββας
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : schanlaridis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232 κτίριο Φυσικής

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές   
(9)

Βολακάκης Ιωάννης
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ivolakakis@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Ζαχαροπούλου Θεοδώρα
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : tzacharopoulou@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Κυβερνητάκη - Συνάνη Άννα
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : akyvsyn@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Μαστοράκης Μιχάλης
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : mmastorakis@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Ορφανός Ιωάννης
Επιβλέπων : Casadio
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : gorfanos@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Στραβογιάννης Γιώργος
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : gstravogiannis@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Τζουβάνου Αναστασία
Επιβλέπων : Reig
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ph5226@edu.physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Φουκαράκης Εμμανουήλ
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : efoukarakis@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Ψαράκης Χαράλαμπος
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : cpsarakis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232, κτίριο Φυσικής

Προπτυχιακοί Φοιτητές   
(8)

Αγιάνογλου Εμμανουήλ
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ph5197@edu.physics.uoc.gr
Ασπραδάκης Νικόλας
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : ph5279@edu.physics.uoc.gr
Βερβελάκη Άννα
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : ph5391@edu.physics.uoc.gr
Γουρνή Αναστασία
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ph5334@edu.physics.uoc.gr
Κουκουράκη Χρυσή
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ph5700@edu.physics.uoc.gr
Παπαδάκη Μαρία
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : ph5685@edu.physics.uoc.gr
Φαλαλάκη Μυρτώ
Επιβλέπων : Τάσσης, Παυλίδου
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : ph5690@edu.physics.uoc.gr
Χανιωτάκη Ειρήνη
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2023 - σήμερα
E-mail : ph5376@edu.physics.uoc.gr