Σμπώκος Εμμανουήλ

EmmanouilSmpokos
Προπτυχιακός Φοιτητής
Επιβλέπων : Blinov
Περίοδος : 2024 - σήμερα

E-mail : ph5692@edu.physics.uoc.gr
Εκπαίδευση :

Ο Εμμανουήλ Σμπώκος αποφοίτησε από το 4ο ΓΕΛ Ηρακλείου το 2021 με βαθμό 19.9/20 (“ Άριστα”). Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σταδιοδρομία :

To 2024 έγινε μέλος του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ όταν ξεκίνησε να εργάζεται σε θέματα που σχετίζονται  με στις στατιστικές ιδιότητες των γωνιών θέσης ραδιοπηγών που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες ραδιοφωνικές επισκοπήσεις, υπό την επίβλεψη του Dr. Dmitry Blinov.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Εξωπλανήτες, δομές μεγάλης κλίμακας, στατιστική ανάλυση των παραμέτρων των ραδιοπηγών