Δομή

Το οργανόγραμμα του ΙΑ-ΙΤΕ παρουσιάζεται στην εικόνα δεξιά.structure_el

Διευθυντής του Ινστιτούτου από τις 6 Μαρ. 2019 είναι ο Χαρμανδάρης Βασίλης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια από τις 18 Ιουλ. 2021 είναι η Παυλίδου Βασιλική.

Το τρέχον Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΙΤΕ στις 24 Απρ. 2023 και αποτελείται από τους:

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΙΑ έχει η Εξωτερική Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΕΕΣΕ). Η τρέχουσα επιτροπή εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΙΤΕ στις 24 Απρ. 2023 και αποτελείται από τους:

  • Paola Caselli, Director Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics  (Γερμανία)
  • George Helou, Executive Director IPAC/Caltech (ΗΠΑ)
  • Sera Markoff, Professor of Theoretical Astrophysics, Amsterdam University (Ολλανδία)
  • Kallia Petraki, Professor of Theoretical Physics, École Normale Supérieure (Γαλλία)
  • Jason Spyromilio, Senior Astronomer, ESO (Γερμανία)

Πρώην μέλη της ΕΕΣΕ υπήρξαν οι: Roger Blandford (2019-2023) και Michiel Van der Klis (2019-2023).

Μια άλλη έκδοση του οργανογράμματος του ΙΑ είναι διαθέσιμη εδώ.