ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ) επιδιώκει να είναι ένα περιβάλλον όπου όλα τα μέλη υποστηρίζονται ως άτομα και ως επιστήμονες, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ταυτότητα ή έκφραση φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την όποια αναπηρία τους. Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε μια ζωντανή, ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς κοινότητα που συνεργάζεται για να προωθήσει την επιστημονική μας γνώση στην αστροφυσική. Επιπλέον του γενικού Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα ακολουθούμε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπιστεί από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΙΤΕ, καθώς και το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων του ΙΤΕ, οι οποίοι ισχύουν για όλους τους ερευνητές, το προσωπικό και τους φοιτητές του ΙΑ, καθώς και για τους επισκέπτες και τους συνεργάτες μας, που βρίσκονται μαζί μας για μικρό χρονικό διάστημα. Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται είναι:

Σεβασμός και υποστήριξη των μελών του Ινστιτούτου:

 • Είμαστε ευγενικοί στις αλληλεπιδράσεις μας
 • Αποφεύγουμε προσωπικά επικριτικά σχόλια
 • Δίνουμε στους συναδέλφους την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους
 • Σεβόμαστε τα επαγγελματικά, σωματικά και προσωπικά όρια των συναδέλφων
 • Ξεχωρίζουμε τα επαγγελματικά σχόλια από αυτά που βασίζονται σε προσωπικές μας απόψεις
 • Έχουμε επίγνωση των διαφορών θέσεως ισχύος και ενεργούμε ώστε να ενδυναμώνουμε όσους βρίσκονται σε κατώτερες θέσεις
 • Προωθούμε την ισότητα μεταξύ των συναδέλφων και των εκπαιδευομένων όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες,  συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής δικτύωσης
 • Βεβαιωνόμαστε ότι η κριτική, όταν προσφέρεται, είναι εποικοδομητική και στοχεύει στη δημιουργία θετικής συζήτησης
 • Αποφεύγουμε να κρίνουμε, να κάνουμε διακρίσεις ή ανεπιθύμητα αστεία ή υποτιμητικά σχόλια που βασίζονται σε στερεότυπα
 • Υποστηρίζουμε όσους αναφέρουν παραβιάσεις του κώδικα δεοντολογίας

Δέσμευση για διαφάνεια:

 • Είμαστε δεκτικοί σε συζητήσεις για τρόπους βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων
 • Αμφισβητούμε τις δικές μας υποθέσεις για τους ανθρώπους και τις πηγές αυτών των υποθέσεων
 • Λαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να εξαλείψουμε συγκεκριμένες προκλήσεις ή εμπόδια επιτυχίας που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι ως μέλη μειονοτήτων
 • Δεν εμπλεκόμαστε σε οποιαδήποτε απροκάλυπτα ή αντιληπτά αντίποινα εναντίον άλλων

Λήψη πρωτοβουλιών:

 • Παρεμβαίνουμε όταν άλλοι επιδεικνύουν μη αποδεκτή συμπεριφορά προς ένα μέλος του ΙΑ
 • Λαμβάνουμε θέση όταν συνάδελφοι δεν σέβονται μια ομάδα ανθρώπων, ακόμα και όταν μέλη αυτής της ομάδας δεν είναι παρόντα
 • Αναζητούμε ευκαιρίες για εκπαίδευση/κατάρτιση σχετικά με τη διαφορετικότητα και ενθαρρύνουμε άλλους να κάνουν το ίδιο
 • Εξοικειωνόμαστε με τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΙΤΕ και Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων

Αναφορά παραβάσεων:
Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής εκτιμά την πρωτοβουλία των μελών του που εντοπίζουν και αναφέρουν πιθανά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ενθαρρύνουμε θερμά τα μέλη της κοινότητάς μας να αναφέρουν πιθανές παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας στον Διευθυντή του ΙΑ, καθ. Βασίλη Χαρμανδάρη. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων εάν εμπλακεί ο Διευθυντής, ενθαρρύνεστε να επικοινωνήσετε με τον Νίκο Κυλάφη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής και συνεργαζόμενο ερευνητή του ΙΑ-ΙΤΕ, ο οποίος έχει δεχθεί να ενεργεί ως Συνήγορος (Ombudsman) ώστε να επιλυθεί μια τέτοια κατάσταση.