Δομή

structure

Το οργανόγραμμα του ΙΑ-ΙΤΕ παρουσιάζεται στη δεξιά εικόνα.

Διευθυντής του Ινστιτούτου από τις 6 Μαρ. 2019 είναι ο Χαρμανδάρης Βασίλης και Αναπληρώτρια Διευθύντρια από τις 18 Ιουλ. 2021 είναι η Παυλίδου Βασιλική.

Το τρέχον Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου ορίστηκε στις 21 Απρ. 2021 και αποτελείται από τους

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΙΑ έχει η Εξωτερική Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε στις 22 Ιουν. 2019 και αποτελείται από τους

Μια άλλη έκδοση του οργανογράμματος του ΙΑ είναι διαθέσιμη εδώ.