Δομή

structure

Το οργανόγραμμα του ΙΑ-ΙΤΕ παρουσιάζεται στη δεξιά εικόνα.

Το τρέχον Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, ορίστηκε στις 21 Απρ. 2021 και αποτελείται από τους

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης του ΙΑ έχει η Εξωτερική Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία ορίστηκε στις 22 Ιουν. 2019 και αποτελείται από τους