Χρηματοδότηση

Τα μέλη του Ινστιτούτου Αστροφυσικής είναι σε θέση να προσελκύσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση από διάφορες πηγές για να υποστηρίξουν την έρευνά τους. Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε, ανάμεσα στους οκτώ μόνιμους ερευνητές μας, δύο αποδέκτες των εξαιρετικά ανταγωνιστικών ERC Consolidator grands (από τα 3 που έχουν απονεμηθεί στην περιοχή της Αστρονομίας στην Ελλάδα). Από το 2014, τα μέλη του Ινστιτούτου έχουν λάβει νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους 5,6 εκατ. Ευρώ. Ένας λεπτομερής κατάλογος όλων των χρηματοδοτήσεων που ελήφθησαν από το 2005 παρατίθεται παρακάτω.

European Commission (FP7/H2020)
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
MSCA RISE Astrostat-II: Development of Novel Statistical Tools for the Analysis of Astronomical Data 2021 4 Ζέζας 220.800€
Erasmus+ Large Scientific Infrastructures enriching online and digital Learning 2021 2 Χαρμανδάρης 53.330€
H2020-INFRAIA-2018-2020 Opticon-Radionet Pilot 2021 4 Χαρμανδάρης 40.000€
ERC Consolidator Grant PASIPHAE: Polar-Area Stellar-Imaging in Polarization High-Accuracy Experiment 2018 5 Τάσσης 1.850.000€
MSCA Individual Fellowship ORIGAMI: The Origin of the Galactic Magnetic Field 2017 2 Ντορμούση (Τάσσης) 150.000€
MSCA RISE Astrostat: Development of Novel Statistical Tools for the Analysis of Astronomical Data 2016 4 Ζέζας 279.000€
ERC Consolidator Grant A-BINGOS: Accreting binary populations in Nearby Galaxies: Observations and Simulations 2014 5 Ζέζας 1.250.000€
MSCA Reintegration Grant JetPop: Unveiling the Physics of the Most Active of Galaxies: Using Blazars as Laboratories to Study Supermassive Black Holes and Relativistic Jets 2012 4 Παυλίδου 100.000€
MSCA Reintegration Grant SFOnset: Onset of Star Formation: Connecting Theory and Observations 2012 4 Τάσσης 100.000€
MCA People IRSES EUROCAL: The Physics of the Most Luminous Galaxies 2011 4 Χαρμανδάρης 171.000€
MCA REGPOT AstroSpace: Development of Space Astrophysics in Crete 2008 3 Κυλάφης 1.120.000€
MSCA Reintegration Grant X-ray-Gal: X-ray studies of nearby galaxies 2008 4 Ζέζας 100.000€
eContentplus COSMOS: An advanced scientific repository for science teaching and learning 2007 2 Παπαμαστοράκης 148.500€
MCA Transfer of Knowledge ASTROCENTER 2006 4 Κυλάφης 546.500€
eTEN Programme eLearning Action Discovery Space 2005 2 Παπαμαστοράκης 219.500€
6.348.630€
Εθνική Χρηματοδότηση
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
ΕΛΙΔΕΚ Discovery Space: Ανάπτυξη ενός Δικτύου Κόμβων Καινοτομίας και Διάχυσης της Αστρονομίας σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της διαδικτυακής χρήσης των τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα. 2021 2 Χαρμανδάρης 94.500€
ΕΛΙΔΕΚ European Pulsar Interior Composition Survey 2021 2 Αντωνιάδης 194.440€
ΕΛΙΔΕΚ Magnetized galaxies through cosmic time: Simulating the galactic magnetic field across scales and epochs 2021 3 Ντορμούση 154.400€
ΕΛΙΔΕΚ Cosmic rays at the highest energies 2020 3 Παυλίδου 199.500€
IKY Γαλαξιακά Υπολλείμματα Υπερκαινοφανών: Εξερευνώντας έναν ανεξερεύνητο θησαυρό 2020 2 Λεωνιδάκη (Ζέζας) 26.400€
Interreg Ελλάδα-Κύπρος GEOSTARS 2019 3 Ζέζας 410.000€
Αριστεία II Search for relativistic signatures in X-ray light curves of AGN 2013 2 Παπαδάκης 134.000€
Postdoc Support Radio-based study of LIRGs in the GOALS sample 2012 3 Βαρδουλάκη (Χαρμανδάρης) 160.000€
Αριστεία I RoboPol: Unveiling the Physics of Supermassive Black Holes and Relativistic Jets with Optical Polarization Observations of Blazars 2012 3 Παυλίδου 330.000€
ΘΑΛΗΣ Η αθέατη πλευρά της δημιουργίας και εξέλιξης υπερμαζικών μελανών οπών στο Σύμπαν 2012 3 Χαρμανδάρης 100.000€
1.803.240€
ESA
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
ESTEC Contract Herschel Pipeline Support 2007 3 Χαρμανδάρης 271.000€
271.000€
Ιδιωτική χρηματοδότηση
Type Title Start (year) Duration (years) PI Amount (Euros)
FORTH Synergy Computational Intelligence for Multimodal Astrophysical Tomography 2021 2 Τάσσης 73.600€
FORTH Synergy Reconstructing the Magnetic field of the Milky way via Astrophysical Techniques and Numerical Simulations 2020 2 Παυλίδου 80.000€
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος The WALOP polarimeter 2017 4 Τάσσης 1.300.000€
1.453.600€