Χρηματοδότηση

Τα μέλη του Ινστιτούτου Αστροφυσικής είναι σε θέση να προσελκύσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση από διάφορες πηγές για να υποστηρίξουν την έρευνά τους. Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε, ανάμεσα στους 9 ερευνητές μας, τρεις αποδέκτες των εξαιρετικά ανταγωνιστικών ERC grands, από τα 4 που έχουν απονεμηθεί στην περιοχή των "Επιστημών  του Σύμπαντος (Universe Sciences - PE9)  στην Ελλάδα. Από το 2014 έως τον Οκτώβριο 2022, τα μέλη του Ινστιτούτου έχουν λάβει νέα χρηματοδότηση συνολικού ύψους ~14 εκατ. Ευρώ. Ένας λεπτομερής κατάλογος όλων των χρηματοδοτήσεων που ελήφθησαν από το 2005 μέχρι και σήμερα παρατίθεται παρακάτω, ενώ ένα ιστόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

European Commission (FP7/H2020)
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
HORIZON-INFRA-DEV ARGOS: Designing a next-generation radio facility for multi-messenger astronomy 2023 3 Αντωνιάδης 1.343.750€
DIGITAL-SIMPLE Deploying advanced national QCI systems and networks in Greece 2023 3 Χαρμανδάρης 39.630€
ERC Starting Grant SMILE: Search for Milli-lenses to discriminate between dark matter models 2022 5 Casadio 1.486.000€
MSCA RISE Astrostat-II: Development of Novel Statistical Tools for the Analysis of Astronomical Data 2021 4 Ζέζας 220.800€
Erasmus+ Large Scientific Infrastructures enriching online and digital Learning 2021 2 Χαρμανδάρης 53.330€
H2020-INFRAIA-2018-2020 Opticon-Radionet Pilot 2021 4 Χαρμανδάρης 40.000€
ERC Consolidator Grant PASIPHAE: Polar-Area Stellar-Imaging in Polarization High-Accuracy Experiment 2018 5 Τάσσης 1.850.000€
MSCA Individual Fellowship ORIGAMI: The Origin of the Galactic Magnetic Field 2017 2 Ντορμούση (Τάσσης) 150.000€
MSCA RISE Astrostat: Development of Novel Statistical Tools for the Analysis of Astronomical Data 2016 4 Ζέζας 279.000€
ERC Consolidator Grant A-BINGOS: Accreting binary populations in Nearby Galaxies: Observations and Simulations 2014 5 Ζέζας 1.250.000€
MSCA Reintegration Grant JetPop: Unveiling the Physics of the Most Active of Galaxies: Using Blazars as Laboratories to Study Supermassive Black Holes and Relativistic Jets 2012 4 Παυλίδου 100.000€
MSCA Reintegration Grant SFOnset: Onset of Star Formation: Connecting Theory and Observations 2012 4 Τάσσης 100.000€
MCA People IRSES EUROCAL: The Physics of the Most Luminous Galaxies 2011 4 Χαρμανδάρης 171.000€
MCA REGPOT AstroSpace: Development of Space Astrophysics in Crete 2008 3 Κυλάφης 1.120.000€
MSCA Reintegration Grant X-ray-Gal: X-ray studies of nearby galaxies 2008 4 Ζέζας 100.000€
eContentplus COSMOS: An advanced scientific repository for science teaching and learning 2007 2 Παπαμαστοράκης 148.500€
MCA Transfer of Knowledge ASTROCENTER 2006 4 Κυλάφης 546.500€
eTEN Programme eLearning Action Discovery Space 2005 2 Παπαμαστοράκης 219.500€
9.218.010€
Εθνική Χρηματοδότηση
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
ΕΛΙΔΕΚ Stellar Feedback: Explosive, Radiative, Interacting, and Coalescing Stars in their Surroundings (SFERICSS) 2023 2 Ζαπάρτας 115.474€
ΕΛΙΔΕΚ Η εκτεταμένη μεσοαστρική ύλη σε φωτεινούς υπέρυθρους γαλαξίες (XTREME) 2022 3 Diaz Santos 199.840€
ΕΛΙΔΕΚ Discovery Space: Ανάπτυξη ενός Δικτύου Κόμβων Καινοτομίας και Διάχυσης της Αστρονομίας σε Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω της διαδικτυακής χρήσης των τηλεσκοπίων του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα. 2021 2 Χαρμανδάρης 94.500€
ΕΛΙΔΕΚ European Pulsar Interior Composition Survey 2021 2 Αντωνιάδης 194.440€
ΕΛΙΔΕΚ Magnetized galaxies through cosmic time: Simulating the galactic magnetic field across scales and epochs 2021 3 Ντορμούση 154.400€
ΕΛΙΔΕΚ Reconstructing the Magnetic Field of the Milky Way via Astrophysical Techniques and Numerical Simulations 2021 3 Τσούρος (Παυλίδου) 29.700€
ΕΛΙΔΕΚ Cosmic rays at the highest energies 2020 3 Παυλίδου 199.500€
IKY Γαλαξιακά Υπολλείμματα Υπερκαινοφανών: Εξερευνώντας έναν ανεξερεύνητο θησαυρό 2020 2 Λεωνιδάκη (Ζέζας) 26.400€
Interreg Ελλάδα-Κύπρος GEOSTARS 2019 3 Ζέζας 410.000€
Αριστεία II Search for relativistic signatures in X-ray light curves of AGN 2013 2 Παπαδάκης 134.000€
Postdoc Support Radio-based study of LIRGs in the GOALS sample 2012 3 Βαρδουλάκη (Χαρμανδάρης) 160.000€
Αριστεία I RoboPol: Unveiling the Physics of Supermassive Black Holes and Relativistic Jets with Optical Polarization Observations of Blazars 2012 3 Παυλίδου 330.000€
ΘΑΛΗΣ Η αθέατη πλευρά της δημιουργίας και εξέλιξης υπερμαζικών μελανών οπών στο Σύμπαν 2012 3 Χαρμανδάρης 100.000€
2.148.254€
ESA
Τύπος Τίτλος Έτος έναρξης Διάρκεια (έτη) PI Χρηματοδότηση
EUC-PECS2021-01 CYprus models for Galaxies and their NUclear Spectra (CYGNUS+) 2023 2 Diaz Santos 40.488€
ESA/AO 1-11157/22 Skinakas upgrade to an OGS - Development 2023 2 Reig 177.256€
ESA/4000140646/23 SkinUp - Skinakas Upgrade to an OGS 2023 2 Χαρμανδάρης 239.616€
ESTEC Contract Herschel Pipeline Support 2007 3 Χαρμανδάρης 271.000€
728.360€
Ιδιωτική χρηματοδότηση
Type Title Start (year) Duration (years) PI Amount (Euros)
Ελλάδα 2021 Νέο Οπτικό τηλεσκόπιο 1.0μ στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα 2022 2 Χαρμανδάρης 410.000€
FORTH Synergy Computational Intelligence for Multimodal Astrophysical Tomography 2021 2 Τάσσης 73.600€
FORTH Synergy Reconstructing the Magnetic field of the Milky way via Astrophysical Techniques and Numerical Simulations 2020 2 Παυλίδου 80.000€
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος The WALOP polarimeter 2017 6 Τάσσης 1.300.000€
1.863.600€