Διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης

Η "Διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης" ("Nick Kylafis Lectureship") ιδρύθηκε το 2019 προς τιμή του Νικόλαου Κυλάφη, Ομότιμου Καθηγητή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την ευκαιρία των εβδομηκοστών γενεθλίων του, ως η ελάχιστη αναγνώριση για τα 35 χρόνια επιστημονικής και διοικητικής συμβολής του στην ίδρυση και συνεχή ανάπτυξη της ομάδας αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ. Αυτή η προσφορά ζωής συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή αναγνώριση του επιστημονικού έργου της ομάδας αστροφυσικής, καθώς και στη δημιουργία του Ινστιτούτου Αστροφυσικής στο ΙΤΕ το 2018. Στα πλαίσια της Διάλεξης "Νικόλαος Κυλάφης", ένας/μία διακεκριμένος/η θεωρητικός/ή αστροφυσικός προσκαλείται κάθε έτος στο ΙΤΕ για μία σύντομη επίσκεψη.


Sunyeav

Η εναρκτήρια "Διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης" για το 2019 δόθηκε από τον καθηγητή Rashid Sunyaev, Ομότιμο Διευθυντή, του Max Planck Institute for Astrophysics (Γερμανία), ο οποίος επιλέχθηκε "για την καθοριστικής σημασίας συμβολή του στους τομείς της θεωρητικής αστροφυσικής και κοσμολογίας". Ο καθηγητής Sunyaev επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Αστροφυσικής στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019 δίνοντας το Colloquium του Τμήματος Φυσικής με τίτλο "Two milestones in the life of the Universe: the last scattering surface and the black body photosphere of the Universe" και τη "Διάλεξη Νικόλαος Κυλάφης" στο ΙΤΕ με τίτλο "Detecting very hot plasma in the clusters of galaxies".