Φοιτητές

Διδακτορικοί Φοιτητές

Fernández Aranda Román
Επιβλέπων : Diaz Santos
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : rfernandez@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4256
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κορκίδης Γεώργιος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : gkorkidis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4232
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κοψαχείλη Mαρία
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2016 - σήμερα
E-mail : mariakop@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κυπριωτάκης Ιωάννης
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2017 - σήμερα
E-mail : ikypriot@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4238
Γραφείο : 240, κτίριο Φυσικής
Κυρίτσης Ηλίας
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : ekyritsis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4256
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Κωνσταντίνου Άννα
Επιβλέπων : Ντορμούση, Τάσσης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : akonstantinou@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Μανδαράκας Νικόλαος
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : nmandarakas@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Παπαδάκη Κατερίνα
Επιβλέπων : Τζαγκαράκης, Τάσσης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : apapadaki@ics.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4244
Γραφείο : 235 κτίριο Φυσικής
Πολιτάκης Χαράλαμπος
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2016 - σήμερα
E-mail : hpolitak@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232, κτίριο Φυσικής
Ρωμανόπουλος Στυλιανός
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : sromanop@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4262
Γραφείο : 229, κτίριο Φυσικής
Σκαλίδης Ραφαήλ
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2018 - σήμερα
E-mail : rskalidis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4232
Γραφείο : 230, κτίριο Φυσικής
Τσούρος Αλέξανδρος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : tsouros@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4225
Γραφείο : 229 κτίριο Φυσικής
Χανλαρίδης Σάββας
Επιβλέπων : Αντωνιάδης
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : schanlaridis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Δαούτης Χαράλαμπος
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : cdaoutis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4306
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Δρουδάκης Κωνσταντίνος
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : kdroudakis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4306
Γραφείο : 308 κτίριο Φυσικής
Ψαράκης Χαράλαμπος
Επιβλέπων : Reig
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : cpsarakis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232, κτίριο Φυσικής

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Καλαϊτζιδάκης Γεώργιος
Επιβλέπων : Casadio
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5284@edu.physics.uoc.gr
Κοντούλη Ρέα
Επιβλέπων : Ντορμούση
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : ph4661@edu.physics.uoc.gr
Κούτσικος Θωμάς
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5414@edu.physics.uoc.gr
Κωτούλας Παναγιώτης
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5433@edu.physics.uoc.gr
Λίτος Χρήστος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5235@edu.physics.uoc.gr
Λούδας Νικόλαος
Επιβλέπων : Κυλάφης
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : ph5158@edu.physics.uoc.gr
Μαστοράκης Μιχάλης
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5293@edu.physics.uoc.gr
Παπουτσής Μάριος
Επιβλέπων : Παπαδάκης
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : ph5227@edu.physics.uoc.gr
Τερσένοβ Ανδρεάς
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2020 - σήμερα
E-mail : ph5268@edu.physics.uoc.gr
Τζουμπάνου Αναστασία
Επιβλέπων : Reig
Περίοδος : 2022 - σήμερα
E-mail : ph5226@edu.physics.uoc.gr
Τριανταφύλλου Νικόλαος
Επιβλέπων : Παυλίδου
Περίοδος : 2021 - σήμερα
E-mail : ph5269@edu.physics.uoc.gr
Χατζής Μαργαρίτης
Επιβλέπων : Κυλάφης
Περίοδος : 2019 - σήμερα
E-mail : ph5123@edu.physics.uoc.gr