Συνέδρια

Τα μέλη του Ινστιτούτου  συμμετέχουν ενεργά στην διοργάνωση πολλών συνεδρίων κυρίως στους τομείς αστροφυσικής υψηλών ενεργειών και υπερύθρου το οποία έγιναν στην Κρήτη.  Λεπτομέρειες παλαιών και μελλοντικών συνεδρίων παρουσιάζονται στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Ολοκληρωμένα Συνέδρια

[ - ] - 10th Astronomical Data Analysis Summer School
[ - ] - EVN Programme Committee Meeting
[ - ] - 2023 Summer School for Astrostatistics in Crete
[ - ] - 2023 Astronomy & Astrophysics Board of Directors Meeting
[ - ] - Gaia – Beyond the Milky Way
[ - ] - European Pulsar Timing Array Fall meeting
[ - ] - Lensing Odyssey 2022
[ - ] - Alvio@80: Conference in honor of Alvio Renzini
[ - ] - 2022 Summer School for Astrostatistics in Crete
[ - ] - Θερινό Σχολείο Αστρονομίας
[ - ] - 12th Gaia Science Alerts workshop
[ - ] - Lensing Odyssey 2021
[ - ] - 2019 - Summer school for astrostatistics in Crete
[ - ] - Exploring the Infrared Universe: The Promise of SPICA
[ - ] - Statistical Challenges in 21st Century Cosmology
[ - ] - Demographics and environment of AGN from multi-wavelength surveys
[ - ] - Challenges in Infrared Extragalactic Astrophysics II
[ - ] - Challenges in Infrared Extragalactic Astrophysics
[ - ] - 5th Astronomical Data Analysis Conference (ADA 5)
[ - ] - Studying Galaxy Evolution with Spitzer and Herschel