Κυπριωτάκης Ιωάννης

Yannis Kypriotakis
Διδακτορικός Φοιτητής
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2017 - σήμερα

E-mail : ikypriot@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4251
Γραφείο : 246, κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Ιωάννης Κυπριωτάκης γεννήθηκε το 1995 στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2017 και συνέχισε ως διδακτορικός υπότροφος στο ίδιο πανεπιστήμιο από 2017 έως και σήμερα.

Σταδιοδρομία :

Διδακτορικός Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Κρήτης και  Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Αστροφυσικής 2017-σήμερα.
Προπτυχιακός Ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Αστροφυσικής, 2016-2017.
Προπτυχιακός Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Εργαστήριο Φασματοσκοπίας Πόλωσης, 2014-2015.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Υπολείμματα Υπερκαινοφανών, Αστέρες Πάλσαρ (Υψηλών Ενεργειών), Πολωσιμετρία, Αστρονομικές Μέθοδοι και Όργανα