Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χρονομέτρησης Πάλσαρ

EPTA

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Χρονομέτρησης Πάλσαρ (European Pulsar Timing Array; EPTA) είναι μια πολυεθνική ευρωπαϊκή κονοπραξία, στόχος της οποίας είναι η αύξηση της ακρίβειας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων της επιστήμης των πάλσαρ συνδυάζοντας τις προσπάθειες και τους πόρους των διαφόρων ιδρυμάτων και τηλεσκοπίων μελών.

Βασικός στόχος του EPTA, στο οποίο ο Δρ. Γιάννης Αντωνιάδης είναι μέλος, είναι η άμεση ανίχνευση του υποβάθρου βαρυτικών κυμάτων χαμηλών συχνοτήτων με τη χρήση πάλσαρ. Οι πάλσαρ είναι μαγνητισμένοι αστέρες νετρονίων οι οποίοι εκπέμπουν περιοδικούς παλμούς ραδιοκυμάτων οι οποίοι φτάνουν στη Γη σαν ρολόι. Όταν κάποιο βαρυτικό κύμα περάσει κοντά απ’ τη Γή, η στρέβλωση του χωροχρόνου επηρεάζει τους χρόνους άφιξης των ραδιοκυμάτων από τα πάλσαρ, καθιστώντας εφικτή την ανίχνευση του. 

Οι παρατηρήσεις EPTA πραγματοποιούνται με 5 από τα μεγαλύτερα ραδιοτηλεσκόπια της Ευρώπης: το τηλεσκόπιο Effelsberg (Γερμανία), το τηλεσκόπιο Lovell στο Jodrell Bank Observatory (Ηνωμένο Βασίλειο), το ραδιοτηλεσκόπιο Nançay (Γαλλία), το ραδιοτηλεσκόπιο Westerbork Synthesis (Κάτω Χώρες) και το ραδιοτηλεσκόπιο Sardinia (Ιταλία).