Συμπαγή αντικείμενα και παροδικά αστροφυσικά φαινόμενα

pulsar

Οι λευκοί νάνοι, οι αστέρες νετρονίων και οι μελανές οπές είναι εξωτικά αστροφυσικά αντικείμενα που  επιτρέπουν τη μελέτη μεγάλου αριθμού ανοιχτών ερωτημάτων θεμελιώδους σημασίας στη Σύγχρονη Φυσική. 

Η ομάδα Stellar Afterlife and Transients (SALT) στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής, επικεντρώνεται στην στη μελέτη συμπαγών αντικειμένων και των διάφορων παροδικών φαινομένων που σχετίζονται με αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα ενδιαφέρεται για το σχηματισμό και την εξέλιξη των συμπαγών αντικειμένων σε αστροφυσικά περιβάλλοντα, καθώς και για τη χρήση τους ως εργαλείων για τον έλεγχο θεμελιωδών νόμων της Φυσικής, όπως οι ιδιότητες της βαρυτικής ακτινοβολίας, η φύση της υπερ-πυκνής ύλης, η προέλευση των βαρέων στοιχείων, καθώς και ο μηχανισμός δημιουργίας των υπερκαινοφανών εκρήξεων. Η ομάδα SALT συνδυάζει παρατηρήσεις σε όλο το εύρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος με θεωρητικά μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα ενδιαφέρον για το σχεδιασμό νέων αστρονομικών οργάνων. Η ομάδα συμμετέχει επίσης σε διάφορες διεθνής ομάδες όπως οι European Pulsar Timing Array (EPTA) και Large European Array for Pulsars (LEAP) που έχουν ως σκοπό την ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από υπερμεγέθης  δυαδικές μελανές οπές.
 

Πρόσφατες ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  • J. Antoniadis, "Gaia pulsars and where to find them",  2021 MNRAS, 501,pp. 1116–1126
  • J. Antoniadis, S. Chanlaridis, G. Gräfener, and N. Langer, "Type Ia supernovae from non-accreting progenitors",  2020, A&A, 635, p. A72
  • D. R. Aguilera-Dena, N. Langer, J.Antoniadis, and B. Müller, "Pre-collapse Properties of Superluminous Supernovae and Long Gamma-Ray Burst Progenitor Models", 2020,  ApJ,  901, Issue 2, id.114, 13 pp.
  • J. Antoniadis, T. M. Tauris, F. Ozel,  et al., "The millisecond pulsar mass distribution: Evidence for bimodality and constraints on the maximum neutron star mass", 2016 arXiv:1605.01665
  • A. van Staden, J. Antoniadis, "An active, asynchronous companion to a millisecond pulsar", 2016, ApJ Letters, Volume 833, Issue 1, article id. L12, 6 pp
  • J. Antoniadis, "On the Formation of Eccentric Millisecond Pulsars with Helium White-dwarf Companions", 2014,  ApJ Letters, 797, Issue 2, article id. L24, 5 pp.
  • J. Antoniadis, P. C. C. Freire, N. Wex, T. M. Tauris et al., "A Massive Pulsar in a Compact Relativistic Binary", 2013 Science, vol. 340, p. 448