Υπολείμματα Υπερκαινοφανών

research field demo image

Οι ζωές των αστέρων μεγάλης μάζας τελειώνουν με θεαματικές εκρήξεις (υπερκαινοφανείς). Αυτές οι εκρήξεις εμπλουτίζουν το διαστρικό υλικό με βαριά στοιχεία που παρήχθησαν στο εσωτερικό των αστεριών κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Επιπλέον, τα ισχυρά κρουστικά κύματα της έκρηξης, θερμαίνουν το περιβάλλον διαστρικό μέσο σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από ~103 έως 107 βαθμούς. Επομένως, η μελέτη αυτών των υπολειμμάτων υπερκαινοφανών μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία στάδια της αστρικής εξέλιξης, την πυρηνοσύνθεση, τη φυσική των κρουστικών κυμάτων και τις ιδιότητες του διαστρικού μέσου.

Μέλη της ομάδας μας, διεξάγουν οπτικές μελέτες μεμονωμένων υπολειμμάτων υπερκαινοφανών στο Γαλαξία μας, καθώς επίσης έρευνες σε πολλαπλά μήκη κύματος για πληθυσμούς υπολειμμάτων υπερκαινοφανών σε κοντινούς γαλαξίες. Αυτές οι μελέτες βασίζονται σε δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα, άλλα επίγεια τηλεσκόπια, και το τηλεσκόπιο ακτίνων-Χ Chandra.

Τα βασικά μας ενδιαφέροντα είναι η αλληλεπίδραση των κρουστικών μετώπων με το περιβάλλων διαστρικό μέσο, η εξάρτηση της εκπομπής των υπολειμμάτων υπερκαινοφανών σε διαφορετικά μήκη κύματος από την ηλικία τους και τις ιδιότητες της διαστρικής ύλης που τα περιβάλλει, καθώς και η χρήση τους ως δείκτες για τον τρέχοντα ρυθμό σχηματισμού αστέρων μεγάλης μάζας.

Πρόσφατες ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

  • "The supernova remnant populations of the galaxies NGC 45, NGC 55, NGC 1313, NGC 7793: luminosity and excitation functions", Kopsacheili M., Zezas A., Leonidaki I., Boumis, P., 2021, MNRAS, 507, 6020
  • "A diagnostic tool for the identification of Supernova Remnants", Kopsacheili M., Zezas A., Leonidaki I., 2020 MNRAS, 491, 889
  • "A multiwavelength study of supernova remnants in six nearby galaxies - II. New optically selected supernova remnants", Leonidaki I., Boumis, P, Zezas, A., 2013, MNRAS, 429, 189