Λεωνιδάκη Ιωάννα

Ioanna Leonidaki
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Ομάδα : Ζέζας

E-mail : ioanna@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4246
Γραφείο : 237 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Η Ιωάννα Λεωνιδάκη έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2003 και το μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική το 2006 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2012, έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα (Ph.D.) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) στην Βοστώνη και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σταδιοδρομία :

Την περίοδο 11/2012 - 02/2016, δούλεψε σαν μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπισης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Από το Μάρτιο του 2016 και μέχρι σήμερα ανήκει ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο δυναμικό του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Παρατηρησιακή Εξωγαλαξιακή Αστροφυσική, με ειδίκευση στην οπτική, ακτίνες-Χ και υπέρυθρη αστροφυσική. Μελέτη των ιδιοτήτων των Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών σε διαφορετικούς τύπους γαλαξιών και σε διάφορα μήκη κύματος (οπτικό και ακτίνες-Χ), με σκοπό τη μελέτη της αλληλεπίδρασής τους με τη μεσοαστρική ύλη. Μελέτη των ιδιοτήτων των λαμπρών γαλαξιών στα υπέρυθρα μήκη κύματος (ULIRGs) : έρευνα της συσχέτισης του πυκνού αερίου στους γαλαξίες αυτούς με το ρυθμό αστρογέννεσης.