ΑΡΓΟΣ

Argos sim

Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη πρόοδος που έχει σημειωθεί στην επιστήμη των υπολογιστών έχει καταστήσει δυνατή την κατασκευή καινοτόμων αστρονομικών τηλεσκοπίων “επισκόπησης”, που μπορούν να παρατηρούν ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος του ουρανού με υψηλή ταχύτητα και ευαισθησία.

Το ΑΡΓΟΣ είναι μια ευρωπαϊκή σύμπραξη, της οποίας ηγείται το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΑ-ITE), που έχει ως σκοπό  τον σχεδιασμό ενός νέου υπερσύγχρονου ραδιοτηλεσκοπίου επισκόπησης, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής για την ανάλυση αστρονομικών δεδομένων. Το προγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το συντονίζει ο Δρ. Ιωάννης Αντωνιάδης, και υλοποιείται σε συνεργασία του ΙΑ-ΙΤΕ, ΙΠ-ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Πειραιά στην Ελλάδα, καθώς και του CEA Saclay στη Γαλλία και Max-Planck-Institute for Radio Astronomy στη Βόνη της Γερμανίας.