Γαλαξιακά Υπολλείμματα Υπερκαινοφανών: Εξερευνώντας έναν ανεξερεύνητο θησαυρό

Kepler

Ο στόχος της προτεινόμενης έρευνας, την οποία συντονίζει η Δρ. Ιωάννα Λεωνιδάκη, είναι να μελετήσει σε πολλαπλά μήκη κύματος τον πληθυσμό των Γαλαξιακών Υπολειμμάτων Υπερκαινοφανών (Υ/Υ). Τα Υ/Υ στο Γαλαξία μας είναι ιδανικοί στόχοι για να μελετήσουμε την εξέλιξή τους και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσο τους γιατί, λόγω της εγγύτητάς τους, οι δομές τους μπορούν να παρατηρηθούν σε κλίμακες parsec. Αν και υπάρχει μια πληθώρα γνωστών Γαλαξιακών Y/Y στο ραδιoφωνικό μέρος του φάσματος (έχουν καταγραφεί 294 πηγές; Green 2014), καμία μελέτη δεν έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα που να διερευνά τις ιδιότητες των αυτών των πηγών ως πληθυσμό και σε πολλαπλά μήκη κύματος, μια και είναι ο μόνος τρόπος να ερευνήσει κανείς τα εξελικτικά τους στάδια. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμένων μελετών επικεντρώνεται κυρίως στις φυσικές διεργασίες επιλεγμένων περιοχών σε συγκεκριμένα Υ/Υ, παραβλέποντας έτσι τις καθολικές ιδιότητες των πηγών αυτών που θα επέτρεπαν την μελέτη τους ως πληθυσμό. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι ανιχνεύσεις Y/Y έχουν γίνει στο ραδιοφωνικό μέρος του φάσματος, και προς μεγάλη έκπληξη, μόνο το ~25% αυτών έχει παρατηρηθεί στο οπτικό παράθυρο. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε μια συστηματική έρευνα όλων των Γαλαξιακών Υ/Υ στο οπτικό η οποία, μαζί με υπάρχοντα δεδομένα σε άλλα μήκη κύματος, θα δημιουργήσει τον πρώτο πλήρη άτλαντα Γαλαξιακών Υ/Υ στελεχωμένο από διάφορα μήκη κύματος. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να διερευνήσουμε ως πληθυσμό τα πλησιέστερα σε μας Υ/Υ και να μελετήσουμε την εξελικτική διαδρομή τους. Οι κύριοι στόχοι αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσουμε:

  • Tην εξέλιξη των Υ/Υ
  • Τον τρόπο που τα Υ/Υ ενεργοποιούν και ανατροφοδοτούν το μεσοαστρικό μέσο (ISM feedback)
  • Τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης εγγενών προβλημάτων που εισέρχονται σε εξωγαλαξιακές έρευνες Υ/Υ
  • Τις περιοχές επιτάχυνσης των κοσμικών ακτίνων και σε ποιο βαθμό εξαρτώνται από την ηλικία, τη δομή του κύματος shock και το περιβάλλον των Y/Y