Βαϊκούση Ευαγγελία

VaikousiEvaggelia

Διδακτορική Φοιτήτρια
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2023 - σήμερα

E-mail : evaikousi@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4167
Γραφείο : 107β κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Η Ευαγγελία Βαϊκούση απέκτησε το πτυχίο Φυσικής με κατεύθυνση στην Αστρονομία/Αστροφυσική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2015 και έλαβε το Μάστερ της στην Αστροφυσική το 2022 από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Σταδιοδρομία :

H Ευαγγελία Βαϊκούση ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αστροφυσικής του Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy (BCGS) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, όπου εκπόνησε την μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία σχετικά με τις αναλαμπές συστήμάτων Be αστέρων και αστέρων νετρονίων που εκπέμπουν σε ακτίνες -Χ στον Γαλαξία υπό την επίβλεψη του καθηγητή Ανδρέα Ζέζα. Ξεκίνησε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής - ΙΤΕ το 2023 με σκοπό την μελέτη των διπλών συστημάτων Βe αστέρων και αστέρων νετρονίων που εκπέμπουν σε ακτίνες -Χ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Αστροφυσική Υψηλών Ενεργειών, Υψηλής Μάζας Διπλά Συστήματα Εκπομπής Ακτίνων-Χ, Παρατηρησιακή Αστροφυσική