Πλανητικά συστήματα σε άλλα αστέρια

image for Extrasolar Planetary Systems

Τα τελευταία 25 χρόνια, αρκετές χιλιάδες πλανητικά συστήματα γύρω από αστέρια έχουν ανακαλυφθεί και μελετηθεί λεπτομερώς. Η ανακάλυψή τους έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου πεδίου στην αστροφυσική το οποίο περιλαμβάνει πολλές ερευνητικές περιοχές όπως το στάδιο σχηματισμού τους ως δίσκοι σκόνης γύρω από αστέρια, τη δυναμική εξέλιξη, τη χημική σύνθεση της ατμόσφαιράς τους, την κατανομή τους ως συνάρτηση διαφόρων φυσικών παραμέτρων, αλλά και θέματα αστροβιολογίας ή ενδείξεις ύπαρξης τεχνολογίας σε αυτούς. Τα κύρια θέματα στα οποία εστιάζουμε είναι παρατηρησιακές μελέτες δίσκων σκόνης και θραυσμάτων, μελέτες γιγαντιαίων πλανητών σε μεγάλη απόσταση από το αστέρι, καθώς και μελέτη ύπαρξης δακτυλίων σκόνης γύρω από αστέρια. Χρησιμοποιούμε διάφορα τηλεσκόπια όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το Gemini Planet Imager, το VLT / SPHERE, το ALMA, το Gaia και τελικά το JWST και το WFIRST. Τα δεδομένα από αυτές τις παρατηρησιακές υποδομές μας παρέχουν μοναδικές και θεμελιώδεις πληροφορίες, όπως:

  • Οι μάζες των εξωπλανητών, αναλύοντας πόσο φωτεινά εμφανίζονται, καθώς και τις ιδιότητες των τροχιών τους.
  • Τη σύνθεσή τους, αναλύοντας το χρώμα της θερμικής εκπομπής από τον πλανήτη ή αποκτώντας ένα φάσμα.
  • Την προέλευση των εξωπλανητών, συγκρίνοντας τις τρέχουσες παρατηρούμενες ιδιότητές τους με προσομοιώσεις για το πώς σχηματίζονται οι πλανήτες σε έναν περιμετρικό δίσκο και στη συνέχεια εξελίσσονται.

Οι έρευνες αυτές μας παρέχουν μια εμπειρική αντίληψη για το πόσο κοινό ή σπάνιο είναι το δικό μας πλανητικό σύστημα.

Πρόσφατες επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

  • Damaso, M. Del Sordo, F., Anglada-Escude, G., et al. "A low-mass planet candidate orbiting Proxima Centauri at a distance of 1.5 AU", Science Advances, 6, 2020
  • De Rosa, R. and Kalas, P. "A Near-coplanar Stellar Flyby of the Planet Host Star HD 106906”, 2019, AJ, 157, 125
  • MacGregor, M.A. Matra, L., Kalas, P., et al. "A Complete ALMA Map of the Fomalhaut Debris Disk”, 2017, ApJ, 842, 8
  • Kalas, P., Graham, J.R., Fitzgerald, M.P, & Clampin, M. "HST/STIS imaging of Fomalhaut: New main belt structure and confirmation of Fomalhaut b's eccentric orbit”, 2013, ApJ, 775, 56
  • Kalas, P., Graham, J.R., Chiang, E., et al. "Optical Images of an Exosolar Planet 25 Light-Years from Earth”, 2008, Science, 322, 1345
Ομάδα Έρευνας :