Ρωμανόπουλος Στυλιανός

 RomanopoulosStelios_photo
Διδακτορικός Φοιτητής
Επιβλέπων : Παυλίδου, Τομαράς
Περίοδος : 2019 - σήμερα

E-mail : sromanop@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4262
Γραφείο : 119β Κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Στυλιανός Ρωμανόπουλος έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 2017 και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στην Φυσική Υψηλών Ενεργιών και Κοσμολογία από το ίδιο Τμήμα το 2018.

Σταδιοδρομία :

Είναι διδακτορικός φοιτητής στο Τμήμα Φυσικής και στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής από το 2019, υπό την επίβλεψη της καθ. Β. Παυλίδου και του καθ. Θ. Τομαρά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Κοσμολογία, Αστροφυσική Υψηλών Ενεργιών, Κοσμικές Ακτίνες, Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Βαρυτικά Κύμματα, Υπολογιστική Φυσική.