Παύλου Γεώργιος

Pavlou Georgios
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Ομάδα : Παυλίδου

E-mail : gepavlou@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4249
Γραφείο : 245 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Γεώργιος Παύλου αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2006 και ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του ίδιου τμήματος το 2010. Στη συνέχεια εκπόνησε, στον ίδιο Tομέα, την διδακτορική του διατριβή με θέμα «Αδιαβατική περιγραφή κβαντικών συντονισμών σε χρονικά εξαρτώμενα συστήματα» και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2017.

Σταδιοδρομία :

Το 2019 εντάχθηκε στην Ομάδα Τεχνολογίας Σύντηξης του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» όπου εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σύντηξης στην ανάπτυξη κωδίκων για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων και ανάπτυξη κωδίκων θεωρητικής φυσικής. Από το Νοέμβριο του 2021 εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στα πλαίσια του προγράμματος "MagMASim".

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Θεωρητική Aστροφυσικής, μελέτη του μαγνητικού πεδίου του Γαλαξία μας, Φυσική Αστέρων Νετρονίων, Εφαρμογές Μαθηματικής Μοντελοποίησης και Μηχανικής Μάθησης στη Φυσική.