Δαούτης Χαράλαμπος

Daoutis
Διδακτορικός Φοιτητής
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2022 - σήμερα

E-mail : cdaoutis@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4239
Γραφείο : 232 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Χαράλαμπος Δαούτης έλαβε το πτυχίο φυσικής το 2021 και Μάστερ στην  Προχωρημένη φυσική στον τομέα της Αστροφυσικής και Διαστημικής φυσικής το 2022 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές του στο ίδιο Πανεπιστήμιο ως διδακτορικός φοιτητής.

Σταδιοδρομία :

Κατά την διάρκεια των  προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών  του ασχολήθηκε με την μελέτη των διαφόρων μηχανισμών δραστηριότητας των γαλαξιών. Ανέπτυξε διαγνωστικά δραστηριότητας γαλαξιών στο οπτικό άλλα και στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος, βασισμένα σε μεθόδους μηχανικής μάθησης. Συνεργάζεται με τον καθηγητή Ανδρέα Ζέζα στην μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών και την εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης στην Αστροφυσική. Από το Μάιο του 2023 βρίσκεται στο Center for Astrophysics του Πανεπιστημίου Harvard ως επισκέπτης φοιτητής.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Εξέλιξη και δραστηριότητα γαλαξιων,  Παρατηρησιακή Αστροφυσική, Μηχανική μάθηση στην Αστροφυσική, Διαγνωστικές μέθοδοι, Ενεργοί Πυρήνες