Θερινό σχολείο αστρονομίας

telescope Ημερ/νία Ανακοίνωσης : 

Κατά το διάστημα 3 έως 8 Ιουλίου 2022, στα πλαίσια του προγράμματος ΕΛΙΔΕΚ D-Space, το Ινστιτούτο Αστροφυσικής και η Ελληνογερμανική Αγωγή, διοργανώνουν Θερινό Σχολείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με στόχο να αξιολογηθεί στην πράξη η προσέγγιση του έργου και οι εκπαιδευτικοί των κόμβων να μοιραστούν τις πρώτες τους εμπειρίες και πρακτικές. Στο σχολείο θα συμμετέχουν 2‐3 εκπαιδευτικοί από την κάθε σχολική μονάδα. Το σχολείο αυτό θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την υλοποίηση της μεγάλης κλίμακας εφαρμογή που θα ακολουθήσει. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα και να αλληλεπιδράσουν δια ζώσης με την ερευνητική του ομάδα.

Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν σε έναν παραγωγικό διάλογο σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία σύνδεσης μεγάλων επιστημονικών υποδομών με τη σχολική εκπαίδευση. Θα παραγάγουν το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο (χρησιμοποιώντας πραγματικά επιστημονικά δεδομένα) για να το εφαρμόσουν στην τάξη τους και θα συμμετέχουν σε εικονικές επισκέψεις που διοργανώνουν ερευνητικές και μη δομές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ,  περιλαμβάνει 15 ώρες διαλέξεων και επιδείξεων και 10 ώρες πρακτικής άσκησης. Οι διαλέξεις και οι επιδείξεις του εκπαιδευτικού μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Τμήματος Φυσικής του Παν. Κρήτης.
 
Επιπροσθέτως θα διοργανωθεί επιμορφωτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού.