Στειακάκη Άννα

Steiakaki Anna phot
Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Τεχνική Υποστήριξη

E-mail : annas@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4228
Γραφείο : 232, κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Η Άννα Στειακάκη έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1998.

Σταδιοδρομία :

Το 2000 ξεκινά να εργάζεται στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα συμμετέχοντας σε Προγράμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού μέσω ΙΤΕ – ΙΗΔΛ. Τέλος του 2002 αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη στη σειρά επιστημονικών διαλέξεων “The Onassis Foundation Science Lecture Series” που διεξάγονται στο Ιδρύμα Τεχνολογίας και Έρευνας, έως το τέλος του 2004. Από τον Οκτώβριο του 2005 εργάζεται στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα με συμβάσεις υποστηρίζοντας διάφορα προγράμματα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο ΙΤΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Τεχνική υποστήριξη επιστημονικών οργάνων.