Παλαιολόγου Ευθύμιος

Paleologou photo
Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τηλεσκοπίου

E-mail : palaiolo@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4237
Γραφείο : 232β, κτίριο Φυσικής
FAX : (+30) 2810 39-4201
Εκπαίδευση:

Ο κ. Παλαιολόγου έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1976) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana- Champaign, ΗΠΑ το 1983.

Σταδιοδρομία :

Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana-Champaign (1985-1988). Το 1988 ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980, μέχρι το 1991. Διετέλεσε υπότροφος ερευνητής του ΙΗΔΛ - ΙΤΕ (1991-1997) και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997-1999). Από το 2002 εργάζεται στο Τμήμα Φυσικής αρχικά ως ΙΔΑΧ και από το 2014 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Παρατηρησιακή Αστρονομία (απεικόνιση και φασματοσκοπεία) με έμφαση στη μελέτη των Πλανητικών Νεφελωμάτων και των Κατάλοιπων Εκρήξεων Σουπερνόβα. Έλεγχος και χαρακτηρισμός αστρονομικών οργάνων, συντήρηση τηλεσκοπίων Αστεροσκοπείου Σκίνακα και παραγωγή εφαρμογών Η/Υ.