Παλαιολόγου Ευθύμιος

Paleologou photo
Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τηλεσκοπίου

E-mail : palaiolo@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4238
Γραφείο : 240 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο κ. Παλαιολόγου έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1976) και το Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Αστροφυσική από το University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ το 1983. Το ακαδημαϊκό γενεαλογικό του δέντρο βρίσκεται εδώ.

Σταδιοδρομία :

Ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Illinois, Urbana-Champaign (1985-1988). Το 1988 ήλθε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, σύμφωνα με το ΠΔ 407/1980, μέχρι το 1991. Διετέλεσε υπότροφος ερευνητής του ΙΗΔΛ - ΙΤΕ (1991-1997) και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997-1999). Από το 2002 εργάζεται στο Τμήμα Φυσικής αρχικά ως ΙΔΑΧ και από το 2014 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ). Συνταξιοδοτήθηκε το 2020, αλλά συνεχίζει να υποστηρίζει εθελοντικά τη λειτουργία του Αστεροσκοπείου Σκίνακα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Παρατηρησιακή Αστρονομία (απεικόνιση και φασματοσκοπεία) με έμφαση στη μελέτη των Πλανητικών Νεφελωμάτων και των Κατάλοιπων Εκρήξεων Σουπερνόβα. Έλεγχος και χαρακτηρισμός αστρονομικών οργάνων, συντήρηση τηλεσκοπίων Αστεροσκοπείου Σκίνακα και ανάπτυξη εφαρμογών Η/Υ.