Μανδαράκας Νικόλαος

Mandarakas photo
Διδακτορικός Φοιτητής
Επιβλέπων : Τάσσης
Περίοδος : 2019 - σήμερα

E-mail : nmandarakas@physics.uoc.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4236
Γραφείο : 230 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Νίκος Μανδαράκας έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 2018 και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Προχωρημένη Φυσική με ειδίκευση στην Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική το 2019, αμφότερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Νοέμβριο του 2019 ξεκίνησε διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη του Kαθηγητή Κ. Τάσση.

Σταδιοδρομία :

Έχει εμπλακεί ενεργά με παρατηρήσεις πολωσιμετρίας στο αστεροσκοπείο του Σκίνακα από το τελευταίο έτος των προπτυχιακών του σπουδών μέχρι σήμερα και έχει σχετική εμπειρία στην έρευνα, τη συλλογή και ανάλυση πολωσιμετρικών δεδομένων. Στα πλαίσια των διδακτορικών του σπουδών είναι μέλος της έρευνας PASIPHAE, συμβάλλοντας με παρατηρήσεις, ανάλυση των προϊόντων, και ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τις ανάγκες της έρευνας. 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Εξωγαλαξιακή αστρονομία, Ενεργοί Γαλαξιακοί Πυρήνες, Αστροφυσικοί Πίδακες, Πολωσιμετρία