Νιξ Αλεξία

Nix

Προπτυχιακή Φοιτήτρια
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2018 - σήμερα

E-mail : ph4879@edu.physics.uoc.gr
Εκπαίδευση :

Η Αλεξία Νιξ είναι απόφοιτη του Γενικού Λυκείου Επισκοπής Ρεθύμνου και προπτυχιακή τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος Φυσικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σταδιοδρομία :

Από τα τέλη του 2018, υπό τη καθοδήγηση του κ. Ζέζα,  ξεκίνησε  να μελετά θέματα σχετικά με τη βαθμονόμηση της σχέσης ανάμεσα στη φωτεινότητα στις ακτίνες-X-ray και του ρυθμού σχηματισμού άστρων σε γαλαξίες χωρίς AGN, ως συνάρτηση της απόστασή τους (μετατόπιση προς το ερυθρό), και παράλληλα εξοικειώθηκε με τη χρήση υπολογιστικών προσομοιώσεων του φαινομένου. Στη συνέχεια ξεκίνησε την πτυχιακή της εργασία με θέμα προσομοιώσεις γαλαξιών για το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων-Χ "Athena".

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Προσομοιώσεις γαλαξιών για το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων-Χ "Athena"