Όροι Χρήσης

Ι.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΙΤΕ

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων όλων των Ινστιτούτων, εργαστηρίων, μονάδων, υποδομών του ΙΤΕ, που στο σύνολό τους αναφέρονται εφεξής στο παρόν ως ‘ΙΤΕ Ιστότοπος’, υπόκειται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και στους ειδικότερους ανά ιστότοπο-ιστοσελίδα των Ινστιτούτων, εργαστηρίων, οργάνων, υποδομών του ΙΤΕ όρους χρήσης, δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν τον ΙΤΕ ιστότοπο, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του. Το ΙΤΕ μπορεί να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΙΤΕ, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του ιστοτόπου του ΙΤΕ ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση του ΙΤΕ διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Όρους Χρήσης και εφαρμοστέο δίκαιο.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΙΤΕ ιστοτόπου (όπως εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δεδομένων, βάσεων δεδομένων, προγραμμάτων η/υ, εφαρμογών, παρεχομένων υπηρεσιών, κλπ. και γενικά όλων των δεδομένων, αρχείων αυτού του ιστοτόπου και η δομή του), αποτελούν τμήμα της διανοητικής ιδιοκτησίας του ΙΤΕ και προστατεύονται κατά το εκάστοτε εν ισχύ δίκαιο και σχετικές διατάξεις για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την επιφύλαξη όλων των διατάξεων, όρων και νόμιμων περιορισμών που προβλέπει το εφαρμοστέο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας και δη πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993 όπως ισχύει) επιτρέπονται οι εκ του νόμου και σύμφωνες με τα χρηστά ήθη προβλεπόμενες ως επιτρεπόμενες νόμιμες ενέργειες, χρήση, (πχ αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση σύντομων αποσπασμάτων τμήματος, μέρους του ΙΤΕ περιεχομένου στον ισότοπό του, αναπαραγωγή για διδασκαλία/έρευνα) κι εφόσον δεν ενεργούνται για εμπορική ή άλλου κερδοσκοπικού χαρακτήρα χρήση, συνοδεύονται πάντα από την ένδειξη και αναφορά της/στον ΙΤΕ ιστοτόπο, πηγής, ονομάτων, και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του ΙΤΕ. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του. Το ΙΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων που αφορά πληροφορίες ή υλικό που παρανόμως έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του ή που έχουν αναρτηθεί από/με μη εξουσιοδοτημένα, ή μη νόμιμα, πρόσωπα/μέσα/μηχανισμούς.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εκάστοτε εν ισχύ εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΙΤΕ διαθέτει ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, τα στοιχεία του οργανισμού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση. Το ΙΤΕ συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Το ΙΤΕ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) του ΙΤΕ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, διαγραφής, κλπ). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο dpo@admin.forth.gr.

Πολιτική για Cookies

Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, το ΙΤΕ ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ την προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις υπηρεσίες μας.
Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης του ΙΤΕ

Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο ενός ερευνητικού οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και το ΙΤΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Το ΙΤΕ δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Το ΙΤΕ δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το ΙΤΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Το ΙΤΕ δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου. Το ΙΤΕ δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, άμεση και έμμεση ζημία από ποινική δίωξη που προκύπτει ή απορρέει από την (παράνομη) πρόσβαση και την (παράνομη) χρήση ή την άνευ προγενέστερης σχετικής έγγραφης άδειας εκ μέρους του ΙΤΕ οποιουδήποτε μέρους, τμήματος του περιεχομένου του ΙΤΕ ιστότοπου, υπηρεσιών, επιλογών, που διατίθενται δια του παρόντος (ΙΤΕ) ιστοτόπου, όπου δε τυχόν απορρέοντα έξοδα, μέτρα, τυχόν χρειαστεί να ληφθούν εκ μέρους του ΙΤΕ θα επιβαρύνουν το εκάστοτε υπόχρεο πρόσωπο.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). To ITE δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. To ITE σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Το ΙΤΕ δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, το ΙΤΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που θα υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης. Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν τη θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτή προκειμένου να έχει ισχύ θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη/χρήστη και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου.

Επικοινωνία

Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ΙΤΕ παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο central@admin.forth.gr.