Δημοσιεύσεις

Μια απεικόνιση του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου της ομάδας αστροφυσικής στο Τμήμα Φυσικής του Παν. Κρήτης και στο ΙΗΔΛ/ΙΤΕ, η οποία από το 2019 συνιστά το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, παρουσιάζεται στο ακόλουθο ιστόγραμμα. Συνολικά, από το 2005 μέχρι το τέλος του 2019 τα μέλη της ομάδας έχουν δημοσιεύσει 596 εργασίες σε ερευνητικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχουν εκπονηθεί 11 διδακτορικές διατριβές και 25 διατριβές Μάστερ υπό την επίβλεψή τους.

 

 

Επιπλέον, μια απεικόνιση του συνολικού δημοσιευμένου ερευνητικού έργου των 8 μόνιμων μελών του ΙΑ-ITE (μέσης ηλικίας 46 ετών) καθώς και των δύο ομότιμων μελών, το οποίο έχει δημοσιευθεί σε περιοδικά με κριτές παρουσιάζεται στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις του NASA/ADS. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα ιστόγραμμα των 922 δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, καθώς και ένα ιστόγραμμα με τις  ~45,400 αναφορές που έχουν αυτές λάβει. (Πηγή NASA/ADS -  Μαρ. 7, 2021).