Αστρονομία στην Εκπαίδευση

Education

Iστορικά, η Αστρονομία είναι η πρώτη από τις φυσικές επιστήμες με βαθύ αντίκτυπο στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, όπως η ροή του χρόνου, καθώς και την απάντηση θεμελιωδών και πολιτισμικών ερωτημάτων, όπως ποια είναι η θέση μας στο το Σύμπαν και αν υπάρχει ζωή έξω από τον πλανήτη μας. Ως αποτέλεσμα, η αστρονομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για να εμπνεύσει την επόμενη γενιά, αλλά και για να βοηθήσει όλους μας να αναπτύξουμε κριτική σκέψη και να κατανοήσουμε τη σημασία της επιστήμης και της τεχνολογίας στην πρόοδο του πολιτισμού μας.

Τα μέλη του Ινστιτούτου Αστροφυσικής προσφέρουν τη γνώση τους σε θέματα αστρονομίας για τη ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών ασκήσεων βασισμένων στην αστρονομία και μικρών ερευνητικών πρότζεκτ και πειραμάτων που απευθύνονται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε στενή συνεργασία με εκπαιδευτικούς από επιλεγμένα σχολεία της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Ελληνογερμανική Αγωγή στην Αθήνα και το Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο στο Ηράκλειο, συμμετέχουμε σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαίδευτικά προγράμματα. Παράλληλα προσφέρουμε τις ερευνητικές υποδομές του Αστεροσκοπείου Σκίνακα για σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, ώστε να αποκτήσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί απτές εμπειρίες της διαδικασίας συλλογής πρωτογενών δεδομένων, ανάλυσής τους και παραγωγής νέας γνώσης.