Δομές μεγάλης κλίμακας και Κοσμολογία

cluster

Οι ιδιότητες των μεγαλύτερων δομών του Σύμπαντος (σμήνη και υπερσμήνη γαλαξιών) ανταποκρίνονται στο περιεχόμενο του Σύμπαντος - σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια. Για το λόγο αυτό, οι ιδιότητες αυτών των τεράστιων δομών στις μεγαλύτερες δυνατές χωρικές κλίμακες (την αποκαλούμενη ακτίνα αναστροφής, η οποία είναι το όριο μεταξύ μιας δομής και του διαστελλόμενου Σύμπαντος), μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτήσουμε πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του Σύμπαντος και τις σχετικές αναλογίες των αθέατων συστατικών του. Σε αντίθεση με άλλους κοσμολογικούς ανιχνευτές, όπως η κοσμική μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου ή η ιστορία της διαστολής του Σύμπαντος, η ακτίνα αναστροφής μετρά την σκοτεινή ενέργεια σε τοπικό επίπεδο - εδώ και σήμερα - και αποτυπώνει το αποτέλεσμά της σε συγκεκριμένα αντικείμενα (π.χ. ένα σμήνος ή ένα υπερσμήνος γαλαξιών) και όχι στο Σύμπαν στο σύνολό του. Η ομάδα μας χρησιμοποιεί αναλυτικούς υπολογισμούς, αριθμητικές προσομοιώσεις κοσμολογικών όγκων και παρατηρήσεις, για να χαρτογραφήσει την ακτίνα αναστροφής και να ανακτήσει τις πληροφορίες που αυτή κωδικοποιεί για την κοσμολογία.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις από την ομάδα μας:

  • Korkidis, G., Pavlidou, V.,  Tassis, K., Ntormousi, E.,  Tomaras, T. N.,  Kovlakas, K., "Turnaround radius of galaxy clusters in N-body simulations", 2020, A&A, 639,112
  • Pavlidou, V., Korkidis, G.,  Tomaras, T. N., Tanoglidis, D., "Turnaround density as a probe of the cosmological constant", 2020, A&A, 638, 8
  • Pavlidou V. and Tomaras T.N. "Where the world stands still: turnaround as a strong test of ΛCDM cosmology”, 2014, JCAP, 05, 017