Πατεράκης Γιώργος

paterakis
Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Τεχνικός Επιστημονικών Οργάνων

E-mail : gpat@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4238
Γραφείο : 240 κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Γιώργος Πατεράκης έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1989.

Σταδιοδρομία :

Ο κ. Πατεράκης εργάσθηκε ως τεχνικός υπεύθυνος του Τμήματος Υδρακουστικών του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (το οποίο σήμερα ονομάζεται Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιας Βιολογίας) από το 1995-1999. Από το 1999 είναι ΕΤΕΠ στο Τμήμα Φυσικής και τεχνικός υπεύθυνος στο Αστεροσκοπείο Σκίνακα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Μικροϋπολογιστές, Ηλεκτρονικό και Μηχανολογικό Σχέδιο, Σχεδίαση Ιστοτόπων, Σχεδίαση Δικτύων, προγραμματισμός και υλοποίηση όλων των προηγουμένων.