Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης

Evangelopoulos Panagiotis
Τεχνικό & Διοικητικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής
Υπεύθυνος Διάχυσης Αστρονομίας

E-mail : pevangelop@ia.forth.gr
Τηλέφωνο : (+30) 2810 39-4237
Γραφείο : 233β κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Ο Παναγιώτης Ευαγγελόπουλος έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Σταδιοδρομία :

Από το 2015 μέχρι το 2020 εργαζόταν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ως μέλος της ομάδας διάχυσης Αστρονομίας του Κέντρου Επισκεπτών Θησείου. Επίσης έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια παιδικού βιβλίου Αστρονομίας και έχει εργαστεί στην ιδιωτική μέση εκπαίδευση. Από το 2022 εργάζεται ως υπεύθυνος διάχυσης Αστρονομίας του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Διά ζώσης επαφή με κάθε είδους κοινό για τη διάχυση της αστρονομίας και, εν γένει, της σπουδαιότητας της επιστήμης στη ζωή του ανθρώπου.