Χρηματοδότηση ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ στον Δρ. T. Diaz Santos

Tanio Ημερ/νία Ανακοίνωσης : 

Το Ινστιτούτο Αστροφυσικής (ΙΑ-ΙΤΕ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Δρ. Tanio Diaz Santos, ερευνητής στο IA-ITΕ έλαβε επιχορήγηση 200kEuro από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ), με τίτλο «The Extended Interstellar Medium of Extreme Galaxies (XTREME)" για να υποστηρίξει την ομάδα του.

Το ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει παρατηρήσεις από τα μεγαλύτερα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια, για να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη φασματοσκοπική μελέτη σε πολλαπλά μήκη κύματος του εκτεταμένου, πολυφασικού αερίου σε φωτεινούς γαλαξίες στο υπέρυθρο (Luminous Infrared Galaxies; LIRGs) σε δύο κρίσιμες χωρικές κλίμακες: αρχικά σε kilo-parsecs, με την ανάλυση γραμμών εκπομπής στο μέσο και μακρινό υπέρυθρο που παρατηρήθηκαν από τα διαστημικά τηλεσκόπια Spitzer και Herschel, και στη συνέχεια  σε μικρότερες κλίμακες με την ανάλυση μεμονωμένων περιοχών σχηματισμού άστρων και μεγάλων μοριακών νεφών χρησιμοποιώντας τα τηλεσκόπια ALMA και Χαμπλ.

Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να απαντήσει σε ανοικτά προβλήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη των γαλαξιών και να προσφέρει απτά στη κατανόηση της διαδικασίας σχηματισμού νέων άστρων. Επιπλέον, το XTREME θα ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω εξερεύνηση του περιεχομένου ζεστής σκόνης και των φυσικών μηχανισμών που διέπουν της περιοχές σχηματισμού άστρων σε LIRGs με το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (στο οποίο ο Δρ. Diaz Tanio συμμετέχει με 6 εγκεκριμένες πρoτάσεις παρατήρησης) -- προσφέροντας έτσι μια συνολική αποτύπωση της φυσικής του σχηματισμού και της εξέλιξης των γαλαξιών.