Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣΙ) και του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ

Ημερ/νία Ανακοίνωσης :