Μαρκοπουλιώτη Λυδία

Markopoulioti photo

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Επιβλέπων : Diaz Santos
Περίοδος : 2020 - σήμερα

E-mail : lmarkopoulioti@physics.uoc.gr
Γραφείο : 308, κτίριο Φυσικής
Εκπαίδευση :

Η Λυδία Μαρκοπουλιώτη ξεκίνησε τις σπουδές της στο Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κρήτης το 2016. Τις ολοκλήρωσε το 2020 οπότε και έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής.

Σταδιοδρομία :

Παράλληλα με τις σπουδές της, το 2018 άρχισε να συνεργάζεται με τον καθηγητή Κωσταντίνο Τάσση στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, η οποία είχε τίτλο "Classification of stars to normal and intrinsically polarized". Στο μεταπτυχιακό της ασχολείται ερευνητικά με φασματοσκοπία στο μέσο υπέρυθρο αλληλεπιδρώντων γαλαξιών, υπό την επίβλεψη του Dr. Tanio Diaz Santos.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Μεσοαστρική ύλη, πόλωση αστεριών, παρατηρησιακή αστροφυσική, μηχανική μάθηση σε θέματα αστροφυσικής.