Δρουδάκης Κωνσταντίνος

Droudakis
Προπτυχιακός Φοιτητής
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2018 - σήμερα

E-mail : ph4514@edu.physics.uoc.gr
Εκπαίδευση :

Ο Δρουδάκης Κωνσταντίνος είναι απόφοιτος του 1ου ΓΕΛ Ρεθύμνου και προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2014.
 

Σταδιοδρομία :

Από το 2018, στα πλαίσια της Διπλωματικής του Εργασίας, ασχολείται με μελέτη και μοντελοποίηση φασμάτων από διπλά συστήματα Ακτίνων-Χ υψηλών μαζών, σε συνεργασία με τον καθηγητή Ζέζα Ανδρέα, ενώ μέσα στο καλοκαίρι του 2019 βρισκόταν στο Αστεροσκοπίο του Σκίνακα ως βοηθός ερευνητής.
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Αστέρες Νετρονίων, Διπλά Συστήματα Ακτίνων-Χ Υψηλής Μάζας, Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ