Δρουδάκης Κωνσταντίνος

Droudakis
Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Επιβλέπων : Ζέζας
Περίοδος : 2021 - σήμερα

E-mail : kdroudakis@physics.uoc.gr
Εκπαίδευση :

Ο Δρουδάκης Κωνσταντίνος αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εισήχθει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Προχωρημένης Φυσικής το 2021.

Σταδιοδρομία :

Από το 2018 ασχολείται με μελέτη και μοντελοποίηση φασμάτων από διπλά συστήματα Ακτίνων-Χ υψηλών μαζών σε συνεργασία με τον καθηγητή Ανδρέα Ζέζα, ενώ μέσα στα καλοκαίρια του 2019 και 2020 βρισκόταν στο Αστεροσκοπίο του Σκίνακα ως βοηθός ερευνητής. Το 2021 ολοκλήρωσε την Διπλωματική του Εργασία με τίτλο "Φασματική και Χρονική Ανάλυση της πηγής Swift J005139.2-721704, ένα παροδικό Be/X-Ray Pulsar".

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

Αστέρες Νετρονίων, Διπλά Συστήματα Ακτίνων-Χ Υψηλής Μάζας, Φασματοσκοπία Ακτίνων-Χ