Ο Ουρανός της Ελλάδας – Αύγουστος 2020

Μ87 Ημερ/νία Ανακοίνωσης : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Στο άρθρο του Αυγούστου θα συζητήσουμε για τους τρεις αστερισμούς που βρίσκονται στο ζενίθ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και αποτελούν μαζί τον σχηματισμό του Θερινού τριγώνου, λόγω του σχήματος που θα πάρουμε αν συνδέσουμε νοητά τα λαμπρότερα άστρα του κάθε αστερισμού. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε την πιο γνωστή βροχή μετεωριτών του χρόνου, τις περσίδες, που κορυφώνεται στις 11-13 Αυγούστου.

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων που παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.