Ο Ουρανός της Ελλάδας – Νοέμβριος 2020

Mars Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Αυτόν τον μήνα, ο Άρης θα συνεχίσει να προσφέρει καλές εικόνες μέσα από το τηλεσκόπιο, αν και θα είναι λιγότερο λαμπρός σε σχέση με τον Οκτώβριο, που ήταν σε αντίθεση. Τον Νοέμβριο, ο Άρης είναι ορατός καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάνοντας την παρατήρησή του ευκολότερη. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα μπορείτε να δείτε δύο συνόδους της Σελήνης με τους πλανήτες Ερμή & Αφροδίτη και Δία & Κρόνο, στις 13 και 19 Νοεμβρίου αντίστοιχα...

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων που παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.