Ο Ουρανός της Ελλάδας – Οκτώβριος 2020

Σελήνη Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Αυτόν τον μήνα έχουμε 2 πανσελήνους, στις 1 κ’ 31 Οκτωβρίου. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως “blue moon” λόγω της σπανιότητάς του. Επίσης, στις 22/10 είναι ορατοί σε τριγωνικό σχηματισμό η Σελήνη με τους πλανήτες Δία και Κρόνο. Την ίδια μέρα είναι ορατές και οι Ωριωνίδες, μια βροχή μετεωριτών προερχόμενη από τον κομήτη του Χάλεϊ....

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων που παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.