Ο Ουρανός της Ελλάδας – Ιούνιος 2020

equinox Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Αυτό τον μήνα θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε 2 εκλείψεις από τον ελληνικό ουρανό. Μία μερική έκλειψη παρασκιάς της σελήνης και μία έκλειψη ηλίου στο τέλος του μήνα. Μαζί με την έκλειψη ηλίου έχουμε και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους κατά το θερινό ηλιοστάσιο ενώ στις 9/6 θα είναι ορατή μια ενδιαφέρουσα σύνοδος της σελήνης και των πλανητών Διά, Κρόνου σε τριγωνικό σχηματισμό.

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων, παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.