Ο Ουρανός της Ελλάδας – Μάρτιος 2020

image Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Ο Μάρτιος του 2020 μπορεί να μην έχει να προσφέρει κάποιο ιδιαίτερο αστρονομικό γεγονός όπως κάποια μεγάλη βροχή διαττόντων ή κάποια έκλειψη. Σηματοδοτεί όμως την έναρξη της άνοιξης που επίσημα αρχίζει το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα, με την άφιξη του ήλιου στο εαρινό σημείο της τροχιάς του. Παρατηρείστε επίσης την όμορφη σύνοδο Δία – Κρόνου – Άρη που είναι από ορατή από τα μέσα μέχρι το τέλος του μήνα, πριν την ανατολή του ηλίου. Καθώς και το κοντινό πέρασμα της σελήνης από τους πλανήτες 18 κ’ 19 Μαρτίου (Σύνοδος Σελήνης – Δία – Κρόνου – Άρη).

Το τέλος κάθε άρθρου θα είναι αφιερωμένο σε ένα αντικείμενο ή αστερισμό που θα είναι ορατός την περίοδο που αναφέρεται το άρθρο. Αυτό τον μήνα θα συζητήσουμε για τον του Λέοντα και Μ. Λέοντα....

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων, παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.