Ο Ουρανός της Ελλάδας – Οκτώβριος 2021

star trails Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Οι νύχτες αρχίζουν να επιμηκύνονται και μας δίνουν περισσότερο χρόνο να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό, ο οποίος κοσμείται από τη παρουσία των πλανητών. Ας δούμε λοιπόν τι να αναζητήσουμε αυτό τον μήνα, και στο τέλος απαντούμε στις ερωτήσεις που μας στείλατε!..

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων που παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.