Ο Ουρανός της Ελλάδας – Φεβρουάριος 2021

mars rover Announcement Date : 

Ο ουρανός της Ελλάδας

Εισαγωγή

Αυτόν τον μήνα, πέρα από τις μηνιαίες ενημερώσεις για αστρονομικά γεγονότα και σώματα του Ηλιακού συστήματος, θα συζητήσουμε για τρεις προσεχείς προσεδαφίσεις διαστημοσυσκευών στον Άρη....

[... η συνέχεια εδώ]

Σημείωση

«Ο Ουρανός της Ελλάδας» είναι μια σειρά άρθρων που παρακολουθώντας την ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τα αστρονομικά γεγονότα του μήνα, τις φάσεις της σελήνης και τις θέσεις των πλανητών. «Ο Ουρανός της Ελλάδας» αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των φοιτητών του Ινστιτούτου Αστροφυσικής του ΙΤΕ και της Αστρονομικής Ομάδας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης.